Bravo, EU-parlamentet! Hetsen mot homo- och bisexuella i Litauen får berättigad kritik

Publicerad 2009-09-17 | Uppdaterad 2009-11-16

Kommentera | 0 kommentarer

EU-parlamentet beslutade i dag att rikta kritik mot de nya lagar och lagförslag som syftar till hetsjakt på hbt-personer i Litauen.

I den resolution som parlamentet i dag röstade igenom slår man fast att EU bygger på respekten för de mänskliga fri- och rättigheterna. Parlamentet understryker också vikten av att EU bekämpar alla former av diskriminering, och i det här sammanhanget framför allt diskriminering på grund av sexuell läggning.

– Det är bra att parlamentet riktar uppmärksamhet mot utvecklingen i Litauen. EU måste reagera när medlemsländer stiftar lagar som syftar till att förtrycka delar av den egna befolkningen, säger Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU.

EU-parlamentet uppmanar i sin resolution Litauens president och myndigheter att se till att nationell lagstiftning inte bryter mot de mänskliga fri- och rättigheterna enligt internationell och europeisk rätt.

Parlamentet uppmanar också EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) att granska den litauiska lagstiftningen.

– Jag hoppas verkligen att de styrande i Litauen tar intryck av denna kritik som kommer från resten av EU. Jag uppmanar också regeringen att utnyttja Sveriges position som ordförandeland i EU och öka pressen på Litauen i den här frågan, säger Åsa Regnér.

– Vi uppmanar också regeringen att under ordförandeskapet prioritera arbetet med att i ministerrådet driva igenom det förslag till anti-diskrimineringsdirektiv som Europaparlamentet godkände i våras. Inte förrän alla människor i EU har samma rättighetsskydd kommer liknande händelser kunna motarbetas effektivt.

Bakgrund

Litauens parlament beslutade i somras att förbjuda information om homo- och bisexualitet i skolor och andra offentliga sammanhang där barn kan ta del av informationen. Lagen ska börja gälla 1 mars nästa år.

Under hösten ska parlamentet dessutom rösta om nya lagar som kriminaliserar information som på något sätt ”på offentliga platser främjar homosexuella relationer”. I straffskalan finns såväl böter som samhällstjänst och fängelse. Det innebär i praktiken att den som informerar om hur män som har sex med män bäst skyddar sig mot hiv riskerar att bli dömd till fängelse. Eller den som offentligt kämpar för alla människors lika rättigheter oavsett sexuell läggning.

Lagen kommer, om den antas, innebära brott mot flera av de mänskliga rättigheterna, som yttrandefriheten, rätten till information och rätten till frihet från diskriminering på grund av sexuell läggning.

För kontakt och mer information: Olle Castelius, pressekreterare RFSU, tel: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt