Grattis till nya jobbet, Tobias – det finns en hel del att göra

Publicerad 2009-06-18 | Uppdaterad 2009-11-16

Öppet brev till nye högskoleministern Tobias Krantz.

Kommentera | 0 kommentarer

Grattis till jobbet som ny högskole- och forskningsminister, Tobias Krantz (FP). Det är ett oerhört viktigt och ansvarsfyllt jobb du tackat ja till och vi ser med spänning fram emot hur högskolorna kommer att utvecklas den närmaste tiden.

Det är särskilt en fråga som engagerar oss extra mycket när det gäller högskolornas verksamhet: sex- och samlevnadsämnet. Sex- och samlevnadsundervisningen har som du säkert vet varit inskrivet i grundskolans läroplan sedan 1950-talet, och målsättningarna är ambitiösa. Enligt grundskolans kursmål ska eleverna till exempel ”kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras ståndpunkter och för olika samlevnadsformer”, samt ”reflektera över begrepp som identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet” när de går ut nian.

Det är bra kursmål tycker vi, och ingen önskar mer än RFSU att eleverna verkligen fick möjlighet att nå dem under sin skoltid.

RFSU gjorde 2004 en kartläggning som visade att av alla studenter på lärarutbildningarna var det bara sex procent som fick någon som helst utbildning i sex och samlevnad. En ännu icke publicerad kartläggning gjord vid Göteborgs universitet bekräftar att situationen är densamma i dag: ”Det är inte mycket som har förändrats sedan 2004. Sex och samlevnadsundervisning får inte stort utrymme på lärarutbildningarna i dag. // Sammantaget visar vår kartläggning från år 2008 att lärarstudenter inte erbjuds många möjligheter att få utbildning i sex och samlevnad. // En vanlig kommentar från lärarutbildningar är att det inte ser så bra ut för lärosätets del.” skriver utredarna.

I går publicerade Socialstyrelsen sin nationella handlingsplan för klamydiabekämpning. Även där uppmärksammas behovet av en evidensbaserad sex- och samlevnadsundervisning i skolan som ”är den enda organisation som kan ge alla unga människor grundläggande förutsättningar att lära sig ett säkert och ansvarsfullt beteende. Skolan är därför den centrala arenan för förebyggande undervisning i sex och samlevnad. Detta konstateras också i en rapport från Socialstyrelsen. Rapporten hänvisar till mer än 500 internationella översikter. Dessa översikter visar så gott som samstämmigt att skolan genom en kvalitativ sex- och samlevnadsundervisning kan bidra till att ungdomar tar mindre sexuella risker” (sid 31).

Handlingsplanen föreslår därför bland annat att ”Lärarutbildningarna ska innehålla sex- och samlevnadsutbildning av hög kvalitet för alla blivande lärare”, att ”Sex- och samlevnadsutbildning ska ingå i grundutbildningar och specialistutbildningar för yrken som leder till arbete med skolhälsovård och övrig elevhälsa” samt att ”Det ska finnas ett kontinuerligt fortbildningssystem i sex och samlevnad för befintlig skolpersonal genom såväl högskolekurser som kortare utbildningar”.

Så sent som i förra veckan kritiserades Sverige av FN:s barnrättskommitté för våra höga tal när det gäller oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner bland ungdomar och unga vuxna. FN rekommenderade statens att satsa mer på information om sexualitet i och utanför skolan.

Förra veckan kom regeringens utredare Anders Milton med sin rapport om hur just antalet oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner skulle kunna minska bland ungdomar. Hans slutsats är bland annat att sex- och samlevnadsämnet måste prioriteras i skolan och att lärarna behöver mer utbildning för att klara detta.

Skolverkets egen nationella granskning för några år sedan konstaterade dock att sex- och samlevnadsundervisningen vid landets grundskolor varierar mycket, inte bara mellan olika skolor utan även inom varje enskild skola. Massor av lärare gör ett fantastiskt jobb med sex- och samlevnadsundervisningen utifrån de förutsättningar som givits. Men det är tyvärr så att den undervisning som bedrivs ofta präglas av godtycke i fråga om innehåll, värderingar och budskap vilket innebär att alltför många elever inte får den undervisning som de har rätt till.

Tobias Krantz, när du nu tackat ja till att bli Sveriges nye högskole- och forskningsminister ligger bollen i ditt knä. Vi hoppas såklart att du tolkar situationen på samma sätt som vi: att sex- och samlevnadsämnet måste skrivas in som en obligatorisk del av lärarutbildningarna. Och just nu är detta möjligt, i höst ska regeringen lämna in sin proposition om den nya lärarutbildningen och aldrig har väl läget varit lämpligare för denna reform. Ge alla elever och ungdomar chansen att äntligen kunna tillgodogöra sig den kursplan som varit en obligatorisk del av svenska grundskolan sedan 1955 – gör sex och samlevnad till en obligatorisk del av lärarutbildningarna.

Med vänlig hälsning

Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU

För kontakt och mer information: Olle Castelius, pressekreterare RFSU: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt