RFSU: Anders Miltons förslag är bra, men regeringen borde gå ett steg längre

Publicerad 2009-06-15 | Uppdaterad 2009-11-16

Kommentera | 0 kommentarer

Förra året gav regeringen Anders Milton i uppdrag att lämna förslag på hur antalet oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner ska kunna minskas.

I dag presenterar Anders Milton sin rapport som innehåller en rad bra förslag. Bland annat anser Anders Milton att sex- och samlevnadsundervisning måste prioriteras i skolorna, att preventivmedel ska subventioneras för ungdomar i hela landet och att akut-p-piller ska kunna delas ut på högstadie- och gymnasieskolor.

Detta ligger i linje med hur RFSU ser på frågan, och att Anders Milton nu lägger fram sin rapport är en tydlig signal till regeringen om vad som behövs göras för att stärka svenska ungdomars sexuella hälsa. Men det går att gå ett steg längre

– Milton understryker hur viktigt det är att sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna håller hög kvalitet. Enda sättet att säkerställa detta är att göra ämnet till en obligatorisk del av lärarutbildningarna. I dag är det bara en bråkdel av lärarna som har utbildning i ett ämne som stått inskrivet i läroplanen sedan 1950-talet, säger Åsa Regner, generalsekreterare i RFSU.

– Behovet av detta understryks också av den kritik som Sverige fick av FN:s barnrättskommitté förra veckan för det höga antalet oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner. Kommitténs rekommendation var att Sverige satsar mer på sex- och samlevnadsundervisning i och utanför skolorna, säger Åsa Regnér.

Anders Miltons förslag om att tillgängliggöra preventivmedel för ungdomar genom att införa subventioner i hela landet är utmärkt. Att skolorna ska kunna förse ungdomar med kondomer och akut-p-piller är också bra.

Anders Milton lyfter även fram behovet av att kunna prata om sexualitet inom vården och föreslår att dessa frågor ska inkluderas i grundutbildningar för till exempel sjuksköterskor, läkare, socionomer och psykologer. RFSU anser att samma sak borde gälla även för jurister.

– Vi ser positivt på den bredd som Anders Milton har i sina förslag, till exempel hans ambition att införa frågor som rör sexualitet och jämställdhet på kurserna i svenska för invandrare. Vi hoppas nu innerligt att regeringen möjliggör Anders Miltons förslag genom att fatta beslut om nödvändiga ekonomiska resurser, säger Åsa Regnér.

För kontakt och mer information: Olle Castelius, pressekreterare RFSU: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt