RFSU: Kyrkans beslut bra, men… ”Bäst om kyrkor och samfund inte sysslade med myndighetsutövning”

Publicerad 2009-10-22 | Uppdaterad 2009-11-16

Kommentera | 0 kommentarer

I dag beslutade Svenska kyrkan att även samkönade par får möjlighet att ingå äktenskap i kyrkan.

Det är ett bra beslut som innebär att Svenska kyrkans högsta ledning sänder en viktig signal om att inte göra skillnad på människor utifrån vilken sexuell läggning de har.

– Kyrkomötets beslut är ett ställningstagande för en inkluderande syn på människor. Oavsett om man är religiös eller inte påverkar detta hela samhällsklimatet och synen på människors lika värde, säger Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU

Beslutet är en följd av att det sedan 1 maj är tillåtet för alla par, oavsett sexuell läggning, att ingå äktenskap. Det är en av de viktigaste reformerna i Sverige på många år.

– Men lagen har också en baksida. Präster och andra religiösa vigselförrättare har givits rätt att i religionsfrihetens namn vägra viga vissa par. Självklart kommer det att handla om de samkönade, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

Vigseln är en juridisk handling som definierar den enskildes civilrättsliga ställning i samhäl-let. Om man är gift eller inte spelar roll om man får barn, skiljer sig/separerar, vid arv och andra situationer. Vigselförrättande är därmed myndighetsutövning.

– Det är mycket besvärande att myndighetsutövare har givits en lagstadgad rätt att diskriminera. Det bästa vore om kyrkor och samfund inte sysslade med myndighetsutövning alls, säger Åsa Regnér.

RFSU vill att vigselrätten ska förbehållas personer som i sin yrkesutövning inte tillåts göra skillnad på människor. Vi kallar det för civilrättslig registrering, och i praktiken går det ut på att en myndighet, till exempel Skatteverket, sköter det juridiska vid ingåendet av äktenskap. Den som sedan vill ha en religiös ceremoni kan självklart ordna det efter eget huvud. Så går det till i många länder där religionen har större inflytande än i Sverige.

– Vi kommer nu att följa utvecklingen noga, diskriminering av människor på grund av sexuell läggning är helt enkelt inte okej, säger Åsa Regnér.

För mer information: Olle Castelius, pressekreterare RFSU. 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt