RFSU kådiskollar de nordiska länderna

Publicerad 2009-05-12 | Uppdaterad 2011-12-19

Pressmeddelande från RFSU AB.

Finländarna överträffar sina grannländer både vad gäller regelbunden kondomanvändning och att ta upp frågan om skydd. Endast 7 procent av svenskarna uppger att de alltid använder kondom vid sex och 21 procent av

15-20-åringarna använder inte något skydd alls. Detta visar RFSU:s omfattande undersökning Kådiskollen 2009, som genomförts i Sverige, Norge, Danmark och Finland i åldrarna 15-64 år.

- ”Kådiskollen 2009”, är den största undersökningen i Norden i sitt slag, säger Katarina Knutz, vd för RFSU AB. Den ger oss den senaste informationen om människors känslor och attityder kring kondom och sex- och samlevnad i våra nordiska länder. ”Kådiskollen 2009” är viktig för att på rätt sätt kunna påverka och bidra till att fler använder kondom och därmed motverka den kraftiga ökningen av könssjukdomar i de olika åldersgrupperna.

I Kådiskollen 2009 framkommer att 75 procent av svenskarna minst någon gång haft oskyddat samlag. De vanligaste anledningarna som anges är att man litade på att partnern inte hade någon könssjukdom (36 %), andra preventivmedel än kondom (34 %), ingen kondom tillgänglig (19 %), alkoholpåverkan, jag var onykter (19 %).

I Sverige har nästan en tredubbling av nya klamydiafall registrerats under en tioårsperiod (15 199 fall 1998 att jämföra med 42 008 fall 2008). Det motsvarar ungefär 800 nya fall i veckan. Det totala antalet fall av gonorré har mer än fördubblats på tio år (343 fall 1998 att jämföra med 725 fall 2008), visar färsk statistik från Smittskyddsinstitutet.

Kådiskollen 2009 avslöjar att ålderskategorin 50+ i mindre utsträckning än övriga åldersgrupper oroar sig för att smittas av någon könssjukdom (30 % i åldersgruppen 50+ oroar sig inte, att jämföra med 18 % av 15-20-åringarna). Svenska män oroar sig generellt mindre än kvinnor för att smittas av könssjukdomar (29% av männen oroar sig inte, att jämföra med 18% av kvinnorna).

– Män som har sex med kvinnor ser många gånger preventivmedel i första hand som ett skydd mot oönskade graviditeter snarare än som skydd mot könssjukdomar. Därför förlitar sig många killar på att kvinnan står för skyddet och tänker inte på risken av drabbas av en könssjukdom, säger Maria Bergström, sexualrådgivare på RFSU.

Enligt Kådiskollen 2009 har var fjärde svensk haft sex med en kollega på jobbet. I samtliga länder i undersökningen är det vanligare bland män än kvinnor med en älskare/älskarinna vid sidan om sin fasta partner (25 % av männen i Sverige, 30 % i Danmark, 31 % i Norge och 36 % i Finland).

– Det är viktigt att man använder kondom även om man har annat preventivmedel vid en ny sexuell relation. Metoden kallas Double Dutch därför att den är vanlig i Holland. Vi i Sverige behöver bli bättre på att använda dubbelskydd, säger Maria Bergström.

Bland svenska ungdomar uppger 29 procent av 15-20-åringarna att det är helt okej att ha flera partners samtidigt, så länge man inte lovat varandra någonting annat (att jämföra med Danmark 6 %, Norge 6 % och Finland 13 %). Att prata om kondom i en sexuell situation är inte något problem tycker majoriteten av ungdomarna.

- Trots att utvecklingen av könssjukdomar ser dyster ut så vill vi på RFSU motverka den ensidiga bilden av unga som oansvariga och naiva.” Kådiskollen 2009” visar att nordiska ungdomar är medvetna om riskerna med oskyddat sex, men vad många kanske inte vet är att klamydia kan leda till sterilitet, vilket kan vara mycket olyckligt senare i livet, avslutar Katarina Knutz.

Sverige, Danmark, Norge och Finland har deltagit i Kådiskollen 2009. Undersökningen är genomförd av YouGov i januari 2009 på ett riksrepresentativt urval i åldern 15-64 år. Drygt 1 000 personer har deltagit i varje land (1 079 i Sverige).

Kådiskollen 2009 är startskottet för RFSU:s satsning under 2009 på fler informatörer och mer sexupplysning i skolorna, en omfattande sommarkampanj där RFSU syns på festivaler bland ungdomar och ”In the name of love” - en kampanj tillsammans med handeln för att öka synlighet och tillgänglighet för kondomer i butik.

Fakta RFSU

RFSU (Riksförbundet för Sexuell Upplysning) som grundades 1933 av Elise Ottessen Jensen, är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening. RFSU äger RFSU AB som säljer kondomer, glidmedel, hemtester, tamponger, intimvårdsprodukter och sexualtekniska hjälpmedel samt är delägare i Etac som säljer hjälpmedel för rörelsehindrade. RFSU driver också en klinik som rör sexuella frågor med cirka

10 000 patienter/år. Allt överskott från RFSU AB:s försäljning går tillbaka till RFSU:s ideella verksamhet.

För ytterligare information och bilder, gå in på www.rfsu.com/sv/RFSU/Bildgalleri

Presskontakter:
RFSU AB
Katarina Knutz, vd
Tel: 08 – 633 46 00
Mobil: 070 – 898 07 15
Katarina.knutz@rfsu.com

Mikael Bindefeld AB
Kim Sjöberg, presskontakt
Tel: 08 – 667 67 00
Mobil: 070 – 714 67 00
kim@bindefeldab.se

RFSU-förbundet
Maria Bergström, sexualrådgivare
Tel: 08 – 692 07 89
Mobil: 070 – 236 73 15
Maria.bergstrom@rfsu.se

 

 

Hitta rätt