Vakna, regeringen – nu har vi chansen

Publicerad 2009-05-10 | Uppdaterad 2009-11-16

Uttalande av RFSU:s kongress 2009.

Kommentera | 0 kommentarer

Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EU. EU har ett ansvar för att människor i medlemsstaterna kan utöva sina mänskliga och demokratiska rättigheter och leva utan olika former av förtryck. RFSU anser att EU kan och bör uttala sig när rättigheter kränks, till exempel när medlemsländer nekar kvinnor möjligheten att göra abort, när hbt-personer diskrimineras eller när det gäller ungdomars brist på preventivmedel och information om säkrare sex.

EU är världens största biståndsgivare och därmed en global aktör. EU förhandlar och uttalar sig också med en röst i FN i till exempel sammanhang som handlar om kvinnors rättigheter. Här måste EU stå upp för fattiga kvinnors och mäns frihet att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp, även när det kommer till frågor om sexualitet. I dag finns ett starkt motstånd inom FN mot denna frihet.

Året 2009 är ett EU-år. Valet till Europaparlamentet är en möjlighet för Europas medborgare att välja representanter som står upp för sexuella och reproduktiva rättigheter. Sveriges ordförandeskap i EU innebär en möjlighet för regeringen att få upp frågorna på dagordningen.

RFSU uppmanar därför svenska regeringen att under ordförandeskapet:

  • använda sin position som EU:s företrädare i världen för att ta upp frågor om kränkningar av sexuella och reproduktiva rättigheter, inklusive tillgången på säkra och lagliga aborter, i dialog med andra länder och internationella institutioner.
  • agerar för att EU:s medlemsstater antar ett heltäckande direktiv som förbjuder diskriminering på grund av exempelvis sexuell läggning och funktionshinder, även utanför arbetslivet.
  • verka för att EU instiftar lagar som förbjuder hatbrott mot hbt-personer på samma sätt som EU gjort gällande för rasistiskt våld.
  • verka för att minst tio procent av EU:s utvecklingssamarbete och biståndssatsningar går till frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
  • tydligt ta ställning för unga människors sexuella och reproduktiva rättigheter.

I Bryssel arbetar organisationer med reaktionära och restriktiva förslag mot rätten till abort och homo-bi och transpersoners rättigheter. RFSU vill vara ett tydligt alternativ.

För kontakt och mer information: Olle Castelius, pressekreterare RFSU: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt