Historiskt beslut i Europarådet: Europa enas om att respektera hbt-rättigheter!

Publicerad 2010-03-31 | Uppdaterad 2010-03-31

Kommentera | 0 kommentarer

I dag tog Europarådet det historiska beslutet att enas om hbt-personers rättigheter. Beslutet innebär att Europarådets 47 medlemsstater antagit rekommendationer att homo- och bisexuella samt transpersoner ska skyddas från diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

– Det är oerhört glädjande. Diskriminering är vardag för hbt-personer i många länder i Europa och rekommendationerna blir ett viktigt verktyg i kampen mot detta, säger Lena Lennerhed, ordförande i RFSU.

Rekommendationerna innebär i praktiken att hbt-personer i allt större utsträckning ska få tillgång till samma rättigheter och möjligheter som alla andra, till exempel självklarheter som rätten att överta ett lägenhetskontrakt till den gemensamma bostaden vid partnerns död.

Rekommendationerna understryker bland annat också vikten av att respektera organisations- och yttrandefriheten samt rätten att utan risk att drabbas av repressalier eller annan förföljelse delta i demonstrationer. Därmed blir det nu svårare för länder som Litauen (som är medlemsstat i Europarådet) att kränka sina egna medborgares mänskliga rättigheter.

– Vi förutsätter nu att Litauens regering och parlament gör allt som står i deras makt för att leva upp till sina skyldigheter, och att Pride-firandet om drygt en månad kan genomföras så som planerat, säger Lena Lennerhed.

Beslutet i Europarådet är visserligen inte är ett juridiskt bindande dokument. Det har dock stor vikt då Europadomstolen tar hänsyn till det i tolkning av Europakonventionen, eftersom domstolens beslut är tvingande för medlemsstaterna.

– Möjligheterna att sätta press på regeringar i länder där människor diskrimineras på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet ökar nu dramatiskt, säger Lena Lennerhed.

För kontakt och mer information: Olle Castelius, pressekretare RFSU: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt