I morgon granskas Sverige av FN: Även Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna

Publicerad 2010-05-06 | Uppdaterad 2010-05-05

Kommentera | 0 kommentarer

I morgon utsätts Sverige för första gången för en heltäckande granskning av hur vi efterlever de mänskliga rättigheterna. Det är FN:s råd för mänskliga rättigheter som utför granskningen.

– Sverige står sig förhållandevis väl i en internationell jämförelse. Men allt är inte perfekt och det finns fortfarande en hel del kvar att göra. Mycket av det rör sexualitet, säger RFSU:s ordförande Lena Lennerhed.

RFSU har tillsammans med RFSL skrivit en skuggrapport till FN om vad Sverige bör göra för att bättre leva upp till de mänskliga rättigheterna. Huvudpunkterna är:

  1. Sverige måste sluta skicka tillbaka hbt-personer till länder där samkönade relationer är kriminaliserade eller där det råder systematisk förföljelse av hbt-personer.
  2. Regeringen måste se till att alla som bor här – även papperslösa människor – har tillgång till hälso- och sjukvård.
  3. Homo- och bisexuella ungdomars hälsa är betydligt sämre än genomsnittet. Unga homo- och bisexuella är också klart mer utsatta för våld och hot om våld jämfört med andra ungdomar. Regeringen måste vidta åtgärder för att öka såväl unga hbt-personers hälsa som att hbt-kompetensen i skola och hälso- och sjukvård.
  4.  Transpersoner är en grupp med hög andel psykisk ohälsa. Det står sedan länge klart att transsexuellas psykiska hälsa ofta står och faller med möjligheten till könskorrigerande behandling. Regeringen bör snarast se över lagstiftningen om fastställelse av kön och andra lagar som omfattar transpersoners särskilda behov.
  5.  I Sverige kan en person som oavsiktligt råkat sprida hiv-smitta dömas till fängelse. Det finns fall där människor som lever med hiv har dömts till flera års fängelse trots att ingen smitta överförts. Detta går emot FN-organet UNAIDS policy. Dessutom har våra domstolar, som RFSU ser det, i många fall misstolkat Högsta domstolens vägledande dom från 2004 (i ett så kallat hiv-mål) och dömt till alldeles för hårda straff. Regeringen behöver snarast göra en heltäckande översyn av både smittskyddslagen och straffrättsliga regler om hiv-överföring utifrån ett rättighetsperspektiv.

För kontakt och mer information:
Olle Castelius, pressekreterare RFSU: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt