Kådiskollen 2010: Svenskarna är missnöjda med sexlivet

Publicerad 2010-05-11 | Uppdaterad 2011-12-19

RFSU djupdyker på nytt i nordbornas känslor och attityder kring sex- och samlevnad och presenterar Kådiskollen 2010. Svensken visar sig mer missnöjd med sitt sexliv än sina nordiska grannar. Åldersgruppen 21-35 år är sämst på att skydda sig, ungdomarna har mest sex men ingen slår danskarna, enligt undersökningen.

– Vi har känt ett stort behov av en omfattande undersökning som Kådiskollen för att kunna avläsa beteendemönster, attityder och skillnader mellan de nordiska länderna, olika åldersgrupper och könen. Vi hoppas att RFSU med Kådiskollens hjälp ska kunna påverka och bidra till att fler använder kondom och därmed motverka ökningen av könssjukdomar i de olika åldersgrupperna, säger Katarina Knutz, vd för RFSU AB.

Sverige toppar fortfarande statistiken i Norden över högst frekvens av oskyddat sex, visar RFSU Kådiskollen 2010. I åldersgruppen 21-35 år har 67 procent haft oskyddat sex några eller många gånger. Samtidigt säger 32 procent av dessa att de aldrig, eller högst en enda gång, själva föreslagit kondom när de haft samlag. Åldersgruppen är också den som i högst grad smittas av till exempel klamydia och blir oönskat gravida. Smittskyddsinstitutets senaste statistik visar att över hälften av de smittade av klamydia under 2009 var 20-29 år.

– Samhällets insatser har under lång tid framför allt riktats mot ungdomar när det gäller sex och samlevnad. Vi kan tyvärr se att 21-35-åringarna inte har samma stöd när de blivit för gamla för ungdomsmottagningarna och att de känner sig osäkra på vart de ska vända sig för hjälp, säger Maria Bergström, sexualupplysare på RFSU.

Var fjärde person i undersökningen är singel och majoriteten har haft 1-3 sexpartners de senaste tolv månaderna. 15 procent svarar att de har haft mellan 4-20 sexpartners under det senaste året. 29 procent av singlarna uppger att de inte använder något skydd alls och 40 procent att de använder kondom (15 % p-piller eller mini-piller).

Att sex är viktigt, oavsett ålder, bekräftas av Kådiskollen 2010. Ännu lite viktigare för män än för kvinnor visar det sig. Trots detta är endast runt hälften nöjda med sitt sexliv. Svenskarna är de som är mest missnöjda med sitt sexliv i Norden och bland singlarna är endast omkring en av fyra nöjd och resterande snarare missnöjda än neutrala.

Även sexfrekvensen skiljer sig stort i Norden. Medan 27 procent av danskarna har sex flera gånger i veckan så är motsvarande siffra i Finland blygsamma 8 procent. I Sverige är det större andel bland 15-20-åringarna som har sex ofta än andra; 21 procent av ungdomarna uppger att de har sex flera gånger i veckan medan 27 procent av +50-åringarna svarar att de inte har haft sex alls under de senaste tre månaderna.

– Vi ser på frågorna till RFSU:s frågelåda att även äldre människor uttrycker önskan om ett mer aktivt sexliv. Det är bland annat sociala normer som begränsar dem från att söka möjlighet till sexuella upplevelser, säger Maria Bergström.

Nytt för i år är att Kådiskollen även ställt frågor om svenskarnas sexfantasier. Mest förekommande är fantasier kring gruppsex (37 %). 23 procent fantiserar om sex med en kompis, 18 procent om att delta i klubb för swingers eller partnerbyte och 17 procent att ha sex på en plats där risken att bli upptäckt är stor.

Ser man till de faktiska erfarenheterna visar det sig att bara 10 procent har haft gruppsex medan 31 procent har haft sex med en kompis. 3 procent har erfarenhet från att ha deltagit i klubb för swingers eller partnerbyte. Männen har över lag mer erfarenhet än kvinnorna på det här området.

Sverige, Danmark, Norge och Finland har deltagit i Kådiskollen 2010. Undersökningen är genomförd av YouGov i januari 2010 på ett riksrepresentativt urval i åldern 15-65 år. 1 000-2 000 personer har deltagit i varje land (1 206 i Sverige).

Presskontakt

RFSU AB                                                                
Katarina Knutz, vd                                           
Tel: 08 – 633 46 00                                                              
Mobil: 070 – 898 07 15   
E-post: katarina.knutz@rfsu.com                                 

Mikael Bindefeld AB
Kim Sjöberg, presskontakt
Tel: 08 – 667 67 00
Mobil: 070 – 714 67 00
E-post: kim@bindefeldab.se

RFSU-förbundet
Maria Bergström, sexualupplysare
Tel: 08 – 692 07 89
Mobil: 070 – 236 73 15
E-post: maria.bergstrom@rfsu.se

Kort om RFSU och Kådiskollen

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Affärsidén för RFSU AB är att genom att erbjuda produkter av högsta kvalitet ge män och kvinnor ett säkert och mer lustfyllt sexliv och därmed en bättre livskvalitet. Överskottet skapar resurser för ägarna, RFSU-förbundet, att bedriva information och upplysning inom sex- och samlevnadsområdet.

Kådiskollen 2010 är fortsättningen på RFSU:s satsning som påbörjades förra året och som fortsätter 2010. Satsningen innebär fler informatörer och mer sexupplysning i skolorna, en omfattande sommarkampanj där RFSU syns på festivaler bland ungdomar och butikskampanjer där RFSU tillsammans med handeln ska öka synligheten och tillgängligheten för kondomer i butik.

 

Hitta rätt