Ny kartläggning från RFSU visar: Minskat svenskt bistånd till mödravård och sexuell hälsa

Publicerad 2010-07-07 | Uppdaterad 2010-07-07

Kommentera | 0 kommentarer

Globalt sett fattas det idag sex miljarder US dollar i biståndsmedel till området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Dessutom måste nivån på det globala biståndet till SRHR mer än fördubblas fram till 2015 för att FN:s mål ska nås. Bara biståndet till enbart preventivmedel och kunskap om hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter behöver fyrdubblas till 2015.

Sveriges regering har prioriterat SRHR sedan 2004. I förhandlingar i FN och EU tar Sverige ofta ställning för individers rätt till att bestämma över sin kropp och sexualitet.

Men mellan 2006 och 2008 minskade det svenska biståndet till SRHR med 130 miljoner. Enbart stödet till mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och säkra aborter har minskat med nästan 18 miljoner kronor mellan 2006 och 2008.

– Om Sverige menar allvar med att prioritera millenniemål 5 måste detta också avspeglas i de finansiella satsningarna, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

Välkommen till ett lunchseminarium där alliansen och de rödgröna diskuterar RFSU:s krav om att minst 10 procent av det svenska biståndet avsätts till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Tid: torsdag 8 juli, kl. 13.15-15.00.

Plats: Innergården, Hästgatan 1.

Medverkande: Åsa Regnér (RFSU), Mette Strandlod (FNs befolkingsfond UNFPA), Nina Frödin (M) och Hans Linde (V). Moderator är Alexandra Pascalidou.

RFSU VILL ATT:

  • Minst 10 procent av utvecklingssamarbetet går till SRHR.
  • Finansiella prioriteringar inom utvecklingssamarbetet fokuserar mer på att öka tillgång till preventivmedel, säkra aborter, sexualundervisning och arbetet med att stärka hbt-personers rättigheter.
  • Sverige fortsätter vara en stor biståndsgivare till insatser riktade mot hiv och aids.
  • UD och Sida tar fram bättre system för att kunna följa hur mycket och till vad SRHR-biståndet går.

Kontakt och mer information: Olle Castelius, pressekreterare RFSU: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt