Politiker försöker stoppa Pride i Litauen: Sveriges regering och EU måste markera kraftigt mot antidemokratiska vindar

Publicerad 2010-03-16 | Uppdaterad 2010-03-16

Kommentera | 0 kommentarer

För två veckor sedan trädde den hårt kritiserade och hbt-fientliga ”Lagen om skydd av minderåriga mot negativa följder av offentlig information” i kraft i Litauen. Lagen förbjuder bland annat information om ”icke-traditionella familjeformer” till ungdomar.

Nu försöker litauiska parlamentsledamöter använda lagen för att stoppa Baltic Pride-paraden i Litauens huvudstad Vilnius 8 maj.

– Det var uppenbart att lagen skräddarsyddes för att legitimera förföljelse av homo- och bisexuella människor. Nu ser vi de första resultaten av detta. Det är en skam, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

Kraven att Pride-paraden stoppas har rests av den litauiske parlamentarikern Petras Gražulis från Partiet för ordning och rättvisa, som skrivit till landets åklagarmyndighet. Ett femtiotal parlamentsledamöter ska ha skrivit under brevet. Enligt dem bör paraden förbjudas eftersom den kan inverka menligt på barn och unga genom att skildra hbt-personer på ett positivt sätt.

Pride-paraden påstås också utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eftersom den kommer att dra till sig uppmärksamhet från ”patriotiska ungdomsorganisationer” som kan orsaka upplopp.

– Det senare kan inte uppfattas som något annat än ett förtäckt hot mot deltagarna. I värsta fall kanske det till och med kan tolkas som en uppmaning att ta till våld om inte paraden stoppas, säger Åsa Regnér.

Den baltiska Pridefestivalen ska hållas i Vilnius 7–8 maj, och Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) ska tala under festivalen.

RFSU uppmanar nu regeringen, riksdagen, Europaparlamentet och EU-kommissionen att kraftfullt markera sitt stöd för Baltic Pride-firandet och andra Pride-arrangemang i Europa. Vi uppmanar också de litauiska myndigheterna att vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs för att garantera deltagarnas säkerhet.

– Det är bra att Birgitta Ohlsson ska tala vid firandet och därmed visar att Sverige står bakom den baltiska hbt-rörelsens kamp för att ingen ska bli diskriminerad på grund av kön eller sexuell läggning. Vi hoppas också att detta sänder en tydlig signal till litauiska myndigheter om hur omvärlden ser på frågan, säger Åsa Regnér.

För kontakt och mer information: Olle Castelius, pressekreterare RFSU: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt