Allt färre människor får hiv i världen

Publicerad 2011-12-01 | Uppdaterad 2011-12-01

Kommentera | 0 kommentarer

UNAIDS visar i sin senaste rapport att antalet nya hiv-infektioner har minskat med 21 procent sedan epidemins topp 1997 och antalet aids-relaterade dödsfall har minskat med 21 procent sedan 2005.

– Det är oerhört glädjande att se att utvecklingen globalt sett går åt rätt håll, säger Åsa Regnér, generalsekreterare på RFSU. UNAIDS rapport lyfter också fram att mycket pekar på att snabb medicinering spelar stor roll för att minska spridningen av hiv.

Rapporten visar även att nästan hälften av alla människor som behöver behandling i låg- och medelinkomstländerna hade tillgång till medicinerna 2010, en ökning med mer än 1 miljon människor sedan 2009. 

– På konferensen ”Hiv, brott och straff” igår presenterades ny forskning som visar att en person som lever med hiv och medicinerar kontinuerligt får ner sina virusmängder i blodet så pass mycket att risken för att överföra hiv till sin sexpartner är lika låg som om personen hade använt kondom som skydd, säger Åsa Regnér. Detta är otroliga resultat som kan komma att innebära ett helt nytt sätt att se på prevention av hiv.

Trots den positiva utvecklingen så måste hiv/aids ses som den pandemi det är. 34 miljoner människor lever med hiv i världen, 1,8 miljoner människor dog i aids-relaterade sjukdomar 2010 och ca 68 procent av alla som lever med hiv bor i afrikanska länder söder om Sahara.

– Arbetet med att förebygga hiv i Sverige och världen måste fortsätta, säger Åsa Regnér. FN har en nollvision vad gäller antalet nya fall av hiv, för att nå dit krävs ett fortsatt intensivt arbete.

För mer information kontakta pressansvarig: Silvia Ernhagen, 070 552 00 81

Bifogat finns: Ett uttalande från IPPF (International Planned Parenthood Federation) som sätter ljuset på Sverige, de lagar och den rättspraxis vi har, som möjliggör att åtala människor som lever med hiv och inte berättar om det för sin sexpartner samt UNAIDS rapport.

”Hiv, brott och straff” arrangerades av RFSU, RFSL och Hiv-Sverige.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt