Kondomplan ger säkrare sex

Publicerad 2011-08-30 | Uppdaterad 2011-12-19

RFSU:s undersökning Kådiskollen 2011 visar att andelen svenskar som använde kondom senaste gången de hade sex med en ny partner har stigit jämfört med tidigare år. För att fortsätta denna positiva trend hoppas RFSU att fler skaffar sig en personlig kondomplan. Kådiskollen 2011 är den första undersökningen av sexvanor i Norden där extra fokus lagts på kondomanvändning samt möten mellan nya sexpartners bland unga vuxna, 20-35 år.

Kådiskollen 2011 konstaterar att svenskarna fortfarande kan bli bättre på att använda kondom. Av undersökningens deltagare svarar cirka hälften att de använde kondom senaste gången de hade samlag med en ny partner. Det vanligaste skälet till varför man inte använder kondom vid sex med en ny partner är: ”struntade i kondom i stundens hetta.”

– Det är oerhört viktigt att ha en så kallad ”kondomplan”, det vill säga att man har med sig en kondom, att man har tänkt igenom när man ska prata om den eller om man bara ska ta fram den när det blir aktuellt. Att ha funderat igenom sin kondomanvändning gör att faktorer som ”struntade i kondomen i stundens hetta” får mindre betydelse, säger Maria Bergström, sexualupplysare RFSU.

Kådiskollen visar att 28 % av kvinnorna och 53 % av männen i urvalsgruppen 20-35 år aldrig testat sig för könssjukdomar. Bland männen säger en av fem att de inte vet vart de ska vända sig för att testa sig mot könssjukdomar. Två av tio oroar sig inte för att få varken hiv eller klamydia vid samlag utan kondom med ny partner, vilket är dubbelt så många som bland kvinnorna.

Vanligt att träffa nya sexpartners på internet

Var femte svensk i urvalsgruppen 20-35 år svarar att de träffat och inlett en sexuell relation med någon de fått kontakt med på internet – andelen är högre på landsbygden än i storstäderna. Den totala andelen är speciellt iögonfallande vid jämförelse med Finland där motsvarande andel är så liten som en av tio. Vid sidan om internet träffas många nya sexpartners i Sverige på privata fester och/eller genom gemensamma vänner. Resultaten ger att möten mellan nya sexpartners sker på fler ställen idag jämfört med tidigare år.

– Internet har visat sig vara en viktig mötesplats för både tillfälliga möten och för de som letar efter en stadig partner. Kådiskollen 2011 bekräftar att internet som mötesplats för nya sexpartners är betydligt vanligare i Sverige än i något av de andra nordiska länderna. I Sverige uppger tjugo procent att de träffat sin senaste sexpartner på nätet, säger Maria Bergström, sexualupplysare RFSU.

Kondom anses vara bådas ansvar

Kådiskollen 2011 djupdyker även i frågan om attityder gällande att föreslå kondom. Så många som nio av tio unga vuxna svenskar svarar att ansvaret att föreslå kondom ligger på båda. Delat ansvar kan dock leda till osäkerhet och ökar risken för att ingen föreslår kondom.

– Det är tydligt att vana och erfarenhet att prata om kondom är direkt avgörande för hur stor risk man är beredd att ta vid nya sexuella kontakter. Tycker individen att nackdelarna väger över så väljer man bort kondom, säger Maria Bergström, sexualupplysare RFSU.

Information om Kådiskollen

Sverige, Danmark, Norge och Finland har deltagit i Kådiskollen 2011. Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av RFSU. 1 020 intervjuer har genomförts representativt på den svenska befolkningen i åldern 15-65 år under januari 2011. I år genomfördes även en extra stor undersökning bland Nordens unga vuxna, 20-35 år, med fokus på kondomanvändning i nya sexuella relationer. Cirka 1 000 personer i varje land deltog i undersökningen.

Fakta om RFSU

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933. Genom sexual-upplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Affärsidén för RFSU AB är att genom att erbjuda produkter av högsta kvalitet ge män och kvinnor ett säkert och mer lustfyllt sexliv och därmed en bättre livskvalitet. Överskottet skapar resurser för ägarna, RFSU-förbundet, att bedriva information och upplysning inom sex- och samlevnadsområdet.

Kådiskollen 2011 är fortsättningen på RFSU:s satsning som påbörjades 2009 och som fortsätter 2011. Satsningen innebär fler informatörer och mer sexupplysning i skolorna, en omfattande sommarkampanj där RFSU syns på festivaler bland ungdomar och butikskampanjer där RFSU tillsammans med handeln ska öka synligheten och tillgängligheten för kondomer i butik.

För mer information

RFSU AB
Katarina Knutz, vd
Tel: 08 – 633 46 00
Mobil: 070 – 898 07 15
katarina.knutz@rfsu.com

RFSU-förbundet
Maria Bergström, sexualupplysare
Tel: 08 – 692 07 89
Mobil: 070 – 236 73 15
maria.bergstrom@rfsu.se

Micael Bindefeld AB
Annika Hökmark, presskontakt
Tel: 08 – 667 67 00
Mobil: 070 – 768 11 00
annika.hokmark@bindefeldab.se

Hitta rätt