Ny studie om unga människors sexualitet: Var är strategin, Göran Hägglund?

Publicerad 2011-04-05 | Uppdaterad 2011-04-05

Kommentera | 0 kommentarer

Idag presenteras en studie från Göteborgs universitet om ungas sexualitet. I den framkommer att den grupp som utsätter sig för stora risker när det gäller sexualitet, gör det även på andra sätt, till exempel genom att använda droger.  

– Det är oerhört viktigt att vården och ungdomsmottagningarna anslår tid och resurser för att stärka ungas möjlighet att själv bestämma över sin sexualitet.Socialtjänsten behöver ha goda kunskaper och samhället måste ta ett ökat ansvar för uppsökande verksamhet, kampanjer och för att erbjuda samtal om kondomanvändning, säger Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU. 

– RFSU har många gånger uppmärksammat att många svenska ungdomar smittas av klamydia i Sverige och att det sker ett stort antal oönskade graviditeter i vissa åldrar. Den här rapporten bekräftar detta och även behovet av ökad kondomanvändning, fortsätterÅsa Regnér.

Det finns tydliga skillnader i tillgång till kunskap och testning mellan små och stora städer, liksom mellan svenskfödda och personer med utländsk bakgrund. Rapporten lyfter fram skillnaderna i hur olika kommuner och landsting möter de ungas behov.

– Nu är det dags för Göran Hägglund att visa politisk vilja för ökade sexuella rättigheter i Sverige. RFSU har länge efterfrågat en nationell handlingsplan som uppmanar landsting och kommuner att erbjuda tjänster och vård inom sexuell hälsa. Det får inte vara avgörande vilken bakgrund man har eller var i landet man bor,säger Åsa Regnér. 

Studien visar också att unga vill ha bättre kunskap och verktyg för att hantera relationer. De efterfrågar en sexualundervisning med en helhetssyn. Rapporten visar också att den grupp som sexdebuterar sent, i 20-årsåldern, har lika stora behov av information som andra. Däremot söker de sig sällan till vården eller platser för upplysning runt sexualitet.

Studien har gjorts på uppdrag av Smittskyddsinstitutetoch och över 15000 unga, mellan 15 och 29, har tillfrågats. Frågorna handlade bland annat om erfarenheter av sexualitet men också om attityder, sexuellt tvång, vilka preventivmedel de använder och sex mot ersättning.

– Det är oerhört värdefullt att få ökad kunskap om sexualvanor bland unga. Det är också glädjande att rapporten visar att unga i stor utsträckning är nöjda med sina sexuella erfarenheter och relationer, säger Åsa Regnér.

För mer information

Eva Atterlöv Frisell, pressekreterare RFSU
0705 -52 00 81
eva.atterlov.frisell@rfsu.se

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt