RFSU lanserar ny skrift om omskärelse på pojkar och män

Publicerad 2011-04-01 | Uppdaterad 2011-04-01

Kommentera | 3 kommentarer
Omslag på skriften.Ladda ner skriften genom att klicka på bilden, som visar skriftens omslag.

RFSU lanserar idag en skrift om omskärelse på pojkar och män, något som varit efterfrågat av både föräldrar, Socialtjänsten, religiösa samfund och vården.

– Vi har märkt att det finns ett stort informationsbehov runt omskärelse. Vi vill med den här skriften bidra till upplysning i frågan. Samtidigt hoppas vi att den skapar en debatt huruvida omskärelse faktiskt ska ske på små pojkar som inte kan bestämma själva, säger Åsa Regnér, RFSU:s generalsekreterare.

Manlig omskärelse förekommer i såväl Sverige som i stora delar av världen och det finns olika motiv till att förhuden på pojkar och män tas bort. Det kan vara av religiösa eller kulturella skäl, såväl som av medicinska.

I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga pojkar utan medicinsk orsak. Enligt lagen får omskärelse på pojkar äldre än två månader bara utföras av legitimerad läkare. Enligt lagen ska pojkens inställning klarläggas så långt det är möjligt, och det får inte utföras mot pojkens vilja. På spädbarn yngre än två månader får omskärelsen utföras av en företrädare för ett trossamfund som fått tillstånd från Socialstyrelsen.

– RFSU har inga invändningar mot att vuxna män låter omskära sig, däremot anser vi att omskärelse på små pojkar kränker deras mänskliga rättigheter. Även barn har religionsfrihet och bör själva få bestämma religiöst eller kulturellt samfund när de är mogna för det. En omskärelse är ett oåterkalleligt ingrepp som påvekar pojkarna för resten av livet, fortsätter Åsa Regnér.

– Vi tror inte på ett omedelbart förbud i lag eftersom det kan medföra att fler omskärelser utförs utanför vården. Men det är dags att se över lagen och undersöka om den riskerar att kränka pojkars rättigheter. Under tiden måste insatser göras för att öka kunskapen om omskärelse både inom sjukvården,Socialtjänsten, förskola och skola, samt hos de religiösa trossamfunden, säger Åsa Regnér.

2007 utvärderade Socialstyrelsen lagen om omskärelse och då framkom att många omskärelser fortfarande sker i hemmen och utförs av privatpersoner i osteril miljö med marginell eller ingen smärtlindring alls. För att reducera antalet osäkra omskärelser rekommenderade Socialstyrelsen landstingen att erbjuda omskärelse. Detta är något som många landsting och barnkirurger ställer sig skeptiska till, framför allt av etiska skäl. De anser att icke-medicinsk omskärelse är svår att förena med respekten för barnets rätt till integritet och självbestämmande. Kirurgiska ingrepp bör heller inte utföras utan medicinsk grund då de aldrig är helt riskfria.

För mer information

Eva Atterlöv Frisell, pressekreterare RFSU
070-552 00 81
eva.atterlov.frisell@rfsu.se

Kommentarer

Visar alla 3.  Per sida 

Tack Linda.
Roligt att du hade nytta av vår skrift. Jag ska höra med mina kollegor om det finns planer på att översätta den. I så fall hör jag av mig.
/hälsn emma på RFSU-webben

Sagt av: Emma, webbredaktör 2014-01-26 19:05:32

Översättning?
Tack för en mycket bra och informativ text.

Jag önskar att den skulle översättas till fler språk så att det bli lättare för dem som inte är så bra på svenska att också lätt ta del av denna information.

Sagt av: Linda 2014-01-21 21:54:48

Tack
Till alla er som arbetar med detta på rfsu. Det kommer gör skillnad för många små pojkar.

Sagt av: Christian 2011-06-22 09:31:49

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt