6 av 10 ungdomsmottagningar saknar verksamhet för killar

Publicerad 2012-11-08 | Uppdaterad 2012-11-23

Kommentera | 0 kommentarer

I en undersökning från RFSU bland landets ungdomsmottagningar uppger sex av tio att de saknar särskild verksamhet riktad till unga män. Det är anmärkningsvärt, menar RFSU, då enligt undersökningen endast 10-20% av besökarna i dag är killar. Fler insatser borde göras för att nå denna grupp med sexualupplysning, rådgivning och samtal, anser RFSU.

Ungdomsmottagningar riktar sig till unga upp till 23–25 år. Mottagningarna erbjuder preventivmedelsrådgivning och gratis kondomer, testning för STI (sexuellt överförbara infektioner) samt samtal om sexualitet och relationer. De flesta unga kommer för preventivmedelsrådgivning eller pga. oro för STI. Besöken är kostnadsfria och verksamheten finansieras av landsting/regioner, kommuner eller samarbeten mellan dessa.

Enligt RFSU:s Sverigebarometer är mindre än en tredjedel av besökarna på 95 av 100 ungdomsmottagningar killar. Ändå har bara fyra av tio verksamheter specifikt för unga män. Det kan vara särskilda ”killtider” eller informationsmaterial med killar som målgrupp. Flera mottagningar uppger att de medvetet valt bort ”killtider” för att undvika särbehandling och menar att det skickar signaler att killar bara är välkomna då.

Samtidigt finns på olika håll i landet goda exempel på arbete för att nå killgruppen. På Uddevalla ungdomsmottagning går all personal högskolekursen ”maskulinitet i förändring” och man planerar att kalla unga män till mottagningen med erbjudande om livsstilssamtal, för att visa att man inte enbart bedriver provtagning och vi fått indikationer på att killar kommer och vill prata om de kallas. Gävle ungdomsmottagning arbetar med jämställdhets- och hbtq- frågor, vilket inkluderar killar mer än den traditionella verksamheten. Man bjuder också in unga män till samtal om prevention och graviditetsrådgivning. Och i Sollentuna ordnar ungdomsmottagningen temakvällar på fritidsgård, samt har sex- och samlevnadsgrupper med killar.

– Det är bra att många ungdomsmottagningar försöker med flera olika metoder för att nå killar, säger RFSU:s förbundsordförande Kristna Ljungros. Samtidigt är det oroväckande att så många helt verkar sakna strategier för att få denna grupp att komma till mottagningarna. Det riskerar att förstärka mönstret där tjejer och kvinnor tar huvudansvaret för sexuell hälsa och fertilitet.

I dag är det, enligt flera studier, främst är tjejer som uppsöker mottagningar – även när det gäller att testa för sexuellt överförbara infektioner. Många killar testar sig via nätet och går då miste om den rådgivning som ungdomsmottagningen erbjuder.

– Det är bra att det finns flera vägar att söka information och att testa sig för sjukdomar, säger Kristna Ljungros. Men de samtal man kan föra med personal på ungdomsmottagningar är viktiga, eftersom de också kan beröra frågor kring normer, identitet, kroppen och den sexuella hälsan.

Enkäten är en del av RFSU:s Sverigebarometer och gjordes 2012 för tredje året i rad. Av landets 262 ungdomsmottagningar svarade 64 procent (168 stycken). Hela Sverigebarometern – om sex, vård och hälsa i landets landsting och regioner – finns att läsa på www.rfsu.se.

För mer information:
Jonas Morian, pressansvarig RFSU (070-552 00 81)

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt