Endast hälften av ungdomsmottagningarna håller öppet som vanligt i sommar

Publicerad 2012-06-29 | Uppdaterad 2012-07-03

Kommentera | 0 kommentarer

Första delen av RFSU:s årliga Sverigebarometer är nu klar. Den visar att 52 procent av landets ungdomsmottagningar som svarat på vår enkät håller öppet som vanligt i sommar, motsvarande siffra 2011 var 25 procent.

– Det är glädjande att det skett en sådan förbättring. Vi tolkar det som att politiker och andra beslutsfattare uppmärksammat behovet av resurser så att arbetet kan fortsätta även under sommaren, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

Det är tredje året i rad som RFSU gör sin Sverigebarometer, en genomgång av hur bra de olika länen är på sex, vård och hälsa. I år visar delen där ungdoms-mottagningarnas öppettider gåtts igenom även att en tredjedel stänger en vecka eller mer under sommaren. Tillgängligheten skiljer sig också fortfarande åt i landet, de största begränsningarna av öppettider finns i de mindre orterna och städerna.

Siffror från Smittskyddsinstitutet visar att klamydiainfektioner i åldersgruppen 15–29 år ökar under sensommar och höst, med en tydlig topp i september.

– Unga har samma behov av ungdomsmottagningarna under sommaren som under resten av året. Det är viktigt att de kan få komma för att testa sig och få preventivmedel, säger Kristina Ljungros.

Även i rapporten ”Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet” som Anders Milton lade fram till socialminister Göran Hägglund 2009 betonades betydelsen av att ungdomsmottagningarna ska kunna hålla öppet året runt.

– Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter måste värnas under hela året och på ett jämlikt sätt. Vi hoppas nu att förslagen från Miltons rapport omsätts snarast och att landstingen och kommunerna fortsätter att förbättra möjligheterna för ungdomsmottagningarna att hålla öppet hela året, säger Kristina Ljungros.

Tillgänglighet och bra service i hela landet är viktigt för preventionen. Det är därför glädjande att Socialdepartementet nu meddelat att det som RFSU drivit i flera år, en nationell strategi eller policy för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ska utarbetas.

Genom länken nedan hittar du Sverigebarometern med öppettiderna i varje län.

För mer information kontakta Silvia Ernhagen, pressansvarig på 070 552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt