”Hiv-målet” i Malmö visar att det är dags att se över lagen

Publicerad 2012-01-25 | Uppdaterad 2012-01-25

Kommentera | 3 kommentarer

I dag föll domen i det så kallade hiv-målet i Malmö. Målet har väckt mycket uppmärksamhet i media och bland allmänheten. Domen tydliggör behovet av en översyn av den svenska lagstiftningen eftersom lagen tydligt bryter mot internationella rekommendationer, menar organisationerna RFSU, RFSL och Hiv-Sverige.

Den svenska lagstiftningen medger straffansvar för en hivpositiv person även om samlaget varit frivilligt och ömsesidigt, och även om hiv inte överförts. Det vill säga även om vare sig direkt eller indirekt uppsåt att överföra virus funnits, och även om risken för överföring är minimal. Detta står i strid mot rekommendationer från FN:s organ för hiv- och aidsfrågor, UNAIDS som anser att enbart medvetet spridande av hiv ska straffas. Även Europaparlamentet har beslutat att medlemsländerna ska motverka lagstiftning eller beslut som straffbelägger icke uppsåtlig överförning av hiv.

- Svensk lagstiftning och rättstillämpning bidrar till att göra alla hivpositiva till potentiella förövare. Ett sådant förhållningssätt bidrar till att öka stigma och diskriminering vilket ytterligare försvårar för hivpositiva att vara öppna med att man bär på en hivinfektion. säger ordförande Christina Franzén i Hiv-Sverige (Riksförbundet för hivpositiva).

Dagens dom slår fast att det inte fanns uppsåt att skada någon. Sverige finns med bland topp tre i världen när det gäller denna typ av domar. Det finns samtidigt inga belägg för att detta gynnar preventionen, snarare tvärt om. Det är allvarligt och vittnar om behovet av en översyn av svensk lagstiftning menar organisationerna.

- Det är viktigt att alla politiker, rättsväsendet och andra berörda fortsätter ta till sig ny kunskap när det gäller behandling och smittspridning. Samtidigt måste Sverige nu börja följa internationella rekommendationer i fråga om lagstiftningen därför snarast inleda en översyn av lagen, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU.

– Risken är att lagen bidrar till att skapa en falsk trygghet som motverkar att alla motiveras att praktisera säkrare sex. Vi måste fokusera på vad som faktisk görs, inte vad som sägs i det sexuella mötet. Det är inte rimligt utifrån ett preventivt perspektiv där utgångspunkten måste vara att alla parter i ett sexuellt möte har ansvaret för både sig själv och sin partner, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL och ledamot i Nationella Hivrådet.

Presskontakt

Kristina Ljungros, förbundsordförande i RFSU, tel: 0702-542775
Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, tel: 070-345 01 83
Lars Lindberg, Hiv-Sverige, tel: 08-1200 51 00

Hiv, brott och straff – ett gemensamt projekt mellan RFSU, RFSL och Hiv-Sverige

RFSL, RFSU och Hiv-Sverige har i en två års period bedrivit ett projekt finansierat av IPPF som syftar till att öka kunskaperna om konsekvenserna av svenska smittskyddslagstiftningen, vilken rättosäkerhet denna leder till. Målet för projektet är bland annat att Sverige ska genomföra en utredning av lagstiftningen på området till syfte att den ska följa internationella rekommendationer.

Kommentarer

Visar alla 3.  Per sida 

Pinsamt
Det här måste ju vara ett skämt i alla fall? RFSU anser att HIV inte smittar och inte bara rekommenderar HIV-smittade att knulla utan kondom utan anser att det är en rättighet?
När ska vi börja kämpa för rätten att våldta för de stackare som inte kan få nån att ställa upp på den typen av sex de gillar?

Sagt av: Shadilly 2012-02-10 03:43:51

Smittsamhet
En korrekt behandlad HIV-positiv person är i princip inte smittsam, alls. Det är kunskaper som vi skaffat de senaste åren, långt efter att nuvarande lagstiftning kom till. En välmedicinerad person under noggrann läkarkontroll borde därmed slippa restriktionerna.

Sagt av: Karl 2012-02-04 09:09:43

Minimal risk
Ni säger att det är en minimal risk att man blir smittad av HIV när man har sex med en HIV smittad person. Fast den finns fortfarande där! Den här mannen är medveten om att han har HIV (som kan leda till Aids) och väljer att inte berätta detta för sina sexpartnerns och har sex med dem utan skydd. Jag läste i tidningen att ni anser att det även är kvinnans skyldighet att se till att skydda sig, och jag håller med er. Men om vi ska vara realistiska så är det inte så många par som använder kondom om de är i ett fast förhållande och har varit det en tid. Mannen borde ha berättat att han hade HIV innan de hade oskyddat sex. Jag tycker att det är rätt att mannen blev dömd. Han utsatte dessa kvinnor för risken att bli smittade av ett i vissa fall dödligt virus. Dessutom hände det inte bara en gång, utan upprepade gånger. Därför anser jag att det är rätt att han blir dömd.

Sagt av: Kajsa 2012-01-28 17:30:18

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt