Ny studie visar att andelen osäkra aborter i världen ökar

Publicerad 2012-01-19 | Uppdaterad 2012-01-19

Kommentera | 0 kommentarer

Antalet aborter som görs i världen minskade mellan 1995 och 2003 men denna nedåtgående trend har nu avstannat. Det visar det amerikanska forskningsinstitutet Guttmacher och WHO i en ny forskningsrapport som omfattar utvecklingen fram till 2008. En av förklaringarna är alltför liten tillgång till preventivmedel, särskilt i utvecklingsländerna.

– Rapporten visar att i de länder där det finns bra tillgång till preventivmedel och lagliga aborter är aborterna färre än i länder med strikt lagstiftning på området. Restriktiva abortlagar får inte ner aborttalen, det enda det gör är att öka kvinnornas utsatthet, säger Åsa Regnér, RFSU:s generalsekreterare.

Rapporten visar också att utvecklingsländernas andel av aborterna i världen har ökat under perioden 1995-2008, detsamma gäller andelen osäkra aborter.

– Osäkra aborter är fortfarande en stor bidragande faktor till mödradödlighet. Guttmachers och WHO:s rapport visar att de orsakar 13 procent av mödradödligheten i världen. Men det går att förändra. Flera länder, till exempel Nepal som liberaliserat sin abortlagstiftning och satsat på information om sexualitet, och ökad tillgång till preventivmedel har fått ner mödradödligheten.

Ett av FN:s millenniemål handlar om att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar mellan 1995 och 2015. Målet kommer med stor sannolikhet inte att uppnås om inte världens länder ökar takten med arbetet och avsätter de pengar de lovat till arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och familjeplanering i utvecklingsländerna.

– Det går att vända denna trend. Idag reser jag till Bangladesh, ett annat land där man satsat på att liberalisera abortlagstiftningen, öka tillgången på preventivmedel och sexualundervisning. Där har mödradödligheten sjunkit med 40 procent på tio år och mödradödligheten kopplad till osäkra aborter i har sjunkit från 5 till 1 procent, säger Åsa Regnér. Att fördöma och kriminalisera aborter hjälper inte. Nu måste världens länder satsa på att säkerställ tillgången till lagliga och säkra aborter, preventivmedel och sexualundervisning.

För mer information:
Silvia Ernhagen, pressansvarig RFSU, tel: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt