Podd för bättre sexualundervisning i skolan

Publicerad 2013-11-19 | Uppdaterad 2013-11-20

I samband med att det idag är sex- och samlevnadsdagen lanserar RFSU och RFSL Ungdom ett poddradioprogram om sexualundervisning. Målet är bättre undervisning för alla elever och ökad medvetenhet om hbtq-frågor. Men för att skolorna ska bli bättre behöver kommunerna ta större ansvar.

Kommentera | 0 kommentarer

Sex- och samlevnadsdagen startades 2011 för att uppmärksamma att alla elever har rätt till bra sexualundervisning och är ett samarbete mellan RFSU, RFSL Ungdom, UMO.se, Sveriges elevkårer och Sveriges elevråd - Svea.

Jessica Holmström, lärare på Frejaskolan i Gnesta, medverkar i programmet och säger att skolorna behöver arbeta långsiktigt för att undervisningen ska bli bra för alla elever. En gymnasieelev på skolan Kulturama berättar att han har startat en hbtq-grupp, eftersom de knappt har pratat om dessa frågor i undervisningen.

Men det är inte så svårt att bli bättre på sex och samlevnad och i podden ges många bra tips på hur undervisningen kan bedrivas för att bli bra för alla elever.

RFSU och RFSL Ungdom anser att det finns mycket att göra för att stärka skolornas sexualundervisning. När Sveriges kommuner fick frågor om hur den obligatoriska undervisningen i sex och samlevnad följs upp, svarade 78 av 158 tillfrågade kommuner att de saknar en handlingsplan för hur de ska göra det.

Frågor om undervisningen ställdes också till ett 50-tal rektorer, som svarade att de inte får något direkt stöd från sin kommun för att kunna ha en bra sexualundervisning.  Formellt sett ligger ansvaret på undervisningen på rektorn och den enskilda skolan, men rektorn kan inte ta ansvar för likvärdigheten i kommunen.

– Vi menar att kommunerna behöver ta större ansvar för helheten, så att sexualundervisningen är av hög kvalitet för alla elever i en och samma kommun. Det handlar om elevernas rätt till likvärdig undervisning. Kommunerna kan behöva ge stöd när det gäller fortbildning. Och varje enskild skola hinner inte följa forskningen på området, säger Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning på RFSU.

Däremot har kommunerna och skolorna planer när det gäller jämställdhet och diskriminering.

– Skolorna är skyldiga att upprätta likabehandlingsplaner. Det betyder däremot inte att skolorna integrerar hbtq-frågorna i undervisningen. Kommunala uppföljningar skulle garantera hbtq-elevers rättigheter, säger Mina Gäredal, hälsohandläggare på RFSL Ungdom.

I poddradioprogrammet medverkar lärare, elever, rektor och RFSU och RFSL Ungdom.

För kontakt och mer information:
Josefin Morge, pressansvarig för RFSU
Tel: 070-552 00 81
E-post: josefin.morge@rfsu.se

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt