Bästa utvecklingsinvesteringen är srhr för unga

Publicerad 2014-11-18 | Uppdaterad 2014-11-18

FN:s rapport visar på unika utvecklingsmöjligheter om vi tar oss an utmaningen och arbetar för jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Kommentera | 0 kommentarer

Idag presenterade UNFPA, FNs befolkningsfond, sin årliga rapport. I "The power of 1,8 billion" konstateras att världen nu har den största ungdomsgenerationen någonsin och att detta visserligen medför ett antal stora utmaningar men framför allt unika möjligheter.

- SRHR och jämställdhet blir själva nyckeln till att kunna kapitalisera på den s.k demografiska utvecklingen och de unga, en enorm resurs, säger Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU.

Flera länder kan likt Sydkorera m.fl östasiatiska länder få en s.k. demografisk utdelning och ekonomisk tillväxt om de lyckas ta hand om ungdomsgenerationen och den ökande andelen i arbetsför ålder på rätt sätt. Den demografiska utdelningen bygger på att andelen i arbetsför ålder ökar, vilket bland annat är beroende av att kvinnor föder färre barn, överlever och kan vara delaktiga i politik och samhällsliv. För att nå dit är ökade satsningar på jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) avgörande.

- Tyvärr vet vi att sociala hinder och låg politisk vilja gör att inte tillräckliga resurser sätts in för ökad SRHR, fortsätter Maria Andersson.

- Nu hoppas vi att UNFPAs rapport skall öppna ögonen på beslutsfattare i Sverige som i världen. I själva verket visar UNFPA på att rättigheter, en jämställd värld som även inkluderar ett arbete med och för män, preventivmedel och sexualundervisning som inkluderar ett genus och maktperspektiv är nödvändiga för en ekonomisk och socialt hållbar utveckling, avslutar Maria Andersson.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt