Nya lagförslaget i Dominikanska republiken hot mot kvinnors liv, hälsa och rättigheter

Publicerad 2014-11-21 | Uppdaterad 2014-11-21

RFSU och våra samarbetsorganisationer i Latinamerika och Karibien är mycket oroade över den senaste tidens utveckling gällande rätten till abort i Dominikanska republiken.

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU och våra samarbetsorganisationer i Latinamerika och Karibien är mycket oroade över den senaste tidens utveckling gällande rätten till abort i Dominikanska republiken. Den 18 november 2014 röstade parlamentet i Dominikanska republiken igenom ett lagförslag som ytterligare inskränker kvinnors och flickors rättigheter.

 Redan idag är abort totalförbjudet i Dominikanska republiken, men lagförslaget skärper straffet för kvinnor som utför abort och för alla som på något sätt hjälper kvinnan att utföra en abort.  

– När abort i praktiken inte är tillgängligt eller nekas kvinnor är det ett brott mot såväl rätten till vård som rätten att inte diskrimineras på grund av kön. Konsekvensen blir att kvinnor tvingas till osäkra och illegala aborter. Att vägras abort får kan få livshotande konsekvenser för kvinnor och är ett underkännande av deras sexuella och reproduktiva rättigheter, säger RFSU:s generalsekreterare Maria Andersson.

Lagförslaget har godkänts av parlamentet, trots en tidigare process där det fanns möjligheter att lätta upp totalförbudet mot abort åtminstone i fall då kvinnans liv eller hälsa var i fara, eller då fostret inte var livsdugligt. I sista stund ändrades skrivningarna och istället skärptes straffen för den som utför en abort. Även rekommendationer från FN har understrukit att mödradödligheten i samband med osäkra aborter måste minska. 

 Straffen för att utföra en abort har skärpts från mellan sex månader och två år till 2-3 års fängelse för den kvinna som utför en abort. För hälsopersonal och farmaceuter skärps straffen till mellan fyra och tio års fängelse. Om kvinnan dör, kan den som hjälper kvinnan att utföra en abort få upp till 30 års fängelse i det nya lagförslaget.

 Lagförslaget kan nu endast stoppas av president Danilo Medina. RFSU hoppas att han ska vägra att godkänna det och istället föreslå en ny process där de dominikanska kvinnornas rättigheter garanteras.

 För kontakt och information:

Josefin Morge, pressansvarig RFSU

Tel: +46-705-52 00 81

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt