Sverigebarometern 2014: Bra sex, vård och hälsa handlar om tur

Publicerad 2014-08-25 | Uppdaterad 2014-08-25

Kommentera | 0 kommentarer

Har du tur i det geografiska lotteriet? Bor du i ett landsting som prioriterar vård och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa?

”För många leder ofrivillig barnlöshet till psykiskt lidande och lägre livskvalitet.”Kristina Ljungros

För femte året i rad presenterar RFSU Sverigebarometern, en kartläggning där vi jämför tillgången till vård och behandling inom folkhälsoområdet sexuell och reproduktiv hälsa. Några större förbättringar sedan förgående år kan vi tyvärr inte konstatera. Vården fortsätter att skilja sig markant över landet och det gäller att dra vinstlotten i fråga om bostadsort. Ska det verkligen vara så?

Sverigebarometern är RFSU:s rikstäckande granskning av Sveriges landsting och regioner med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa. I årets upplaga har vi kartlagt skillnader i preventivmedelssubventioner, tillgång och regler för assisterad befruktning, möjligheter att sterilisera sig, hur vård och mottagande för personer utsatta för sexuellt våld ser ut och hur ungdomsmottagningarnas verksamhet tillgänglighet ser ut.

– Det är orimligt att tillgången till vård ska styras av frågor om bostadsort eller privatekonomi. Unga människor i Norrbotten får gratis preventivmedel medan unga i Gävleborg får betala upp till 1000 kronor per år för sina preventivmedel, om de inte hittar en sort som passar inom det mycket begränsade utbudet som Landstinget subventioner. Hälften av alla landsting erbjuder sterilisering för 300 kronor medan det i Kalmar kostar över 14 000 kronor och i ett landsting, Jämtland, erbjuds inte sterilisering alls. Att skillnaderna över landet är så stora i fråga om vård inom området sexuell och reproduktiv hälsa är inte acceptabelt. Detta är frågor om välfärd och folkhälsa och det är dags att prioritera sexualpolitiska frågor, säger RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros.

– 10-15 procent av befolkningen beräknas vara ofrivilligt barnlösa, för många leder det till psykiskt lidande och lägre livskvalitet. Tillgången till vård för assisterad befruktning är inte sällan en fråga om privatekonomi eller en möjlighet att kunna resa utomlands för behandling. Att kunna bilda en efterlängtad familj får inte vara fråga om vem som har råd. Ofrivillig barnlöshet är inte ett lyxproblem, men det är den attityden som genomsyrar de politiska prioriteringarna, konstaterar Kristina Ljungros.

RFSU:s förslag för bättre sexuell och reproduktiv hälsa

  • Tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa ska vara jämlik i Sverige och därför behövs tydliga politiska beslut och riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
  • Tydligare satsningar på ungas sexuella och reproduktiva hälsa: gratis preventivmedel för alla unga till om med 25 år på lika villkor i hela landet och ett brett utbud av metoder och preparat, samt ökade resurser till ungdomsmottagningar.
  • Prioriteringar och ökade resurser gällande vård för ofrivilligt barnlösa ska vara icke-diskriminerande och utgå från individuell medicinsk bedömning. Rätt till syskonförsök ska vara självklart och ska tillhandahållas på lika villkor i hela landet.
  • Sexuell och reproduktiv hälsa är en folkhälsofråga och måste prioriteras högre inom Sveriges folkhälsoarbete.

För kontakt och mer information

Josefin Morge, pressansvarig för RFSU
Tel: 070-552 00 81
E-post: josefin.morge@rfsu.se 

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt