Äntligen får sprututbyten hanteras av landstingen

Publicerad 2016-09-29 | Uppdaterad 2016-09-29

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU stöttar regeringens förslag till lagändring som ger Sveriges landsting eget mandat att införa sprututbytesverksamhet. Det innebär att fler verksamheter kan starta på fler ställen i Sverige och därmed minska överföringen av smittsamma sjukdomar som hiv och hepatit.

 Regeringen föreslår i en lagändring att landstingen ska få möjlighet att besluta om sprututbytesverksamhet. Tidigare har kommuner och landsting varit tvungna att vara överens för att en verksamhet ska starta och det har i flera fall lett till att kommuner har stoppat landstingens vilja att starta sprututbyte, och det av ideologiska skäl.

 Utvärderingar har visat att de sex verksamheter som finns i Sverige idag är framgångsrika. Personer som injicerar ska hållas vid så god hälsa som möjligt och verksamheterna är viktiga för att förhindra överföring av smittsamma sjukdomar som hiv och hepatit.

 Sprututbytesverksamheterna har också skapat en kontaktyta mellan de personer som injicerar och relevanta institutioner. Det har i sin tur lett till möjlighet att erbjuda och förmå fler att sluta injicera droger.

 I lagändringen sänks ålder också från 20 år till 18 år, vilket RFSU också tycker är bra, men vi hade helst sett att åldersgränsen hade tagits bort helt. RFSU anser också att det inte borde finnas ett bosättningskrav för att få ta del av sprututbytesverksamhet.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt