Låg självkänsla sätter krokben för sexet

Publicerad 2016-10-11 | Uppdaterad 2016-10-11

– RFSUs sexualupplysare ger tips om hur du blir en bättre sexpartner

Den rådande kroppsfixeringen kan vara en bidragande faktor till varför det inte hettar till i sängen. RFSUs nya undersökning Kådiskollen 2016 visar nämligen att var tredje svensk är missnöjd med sitt sexliv och många svarar att det beror på att de inte är nöjda med sin egen kropp. Majoriteten av de som inte trivs med sitt utseende är unga och nära var fjärde person mellan 21 och 35 år svarar även att deras dåliga självkänsla har en stor negativ inverkan på sexlivet.

Kådiskollen 2016 baseras på en statistisk säkerställd undersökning som Norm genomfört på uppdrag av RFSU där svenskar har svarat på frågor om sina sex- och kondomvanor. Resultatet visar att 31 procent av svenskarna inte är nöjda med sitt sexliv. Bland de som upplever att sexet är bristfälligt uppger var femte att anledningen är att de inte är nöjda med sin egen kropp. Här finns det intressanta skillnader mellan kvinnor och män. Var tredje kvinna som är missnöjd med sitt sexliv svarar att kroppens utseende är förklaringen, bland män är det endast en på tio som uppger detta.

Många anser också att självkänslan kan sätta käppar i hjulet och majoriteten av dem är unga vuxna. Var fjärde person mellan 21 och 35 år svarar att deras dåliga självkänsla har en stor negativ påverkan på sexlivet.

– Vi möts dagligen av bilder på perfekta kroppar vilket ger en skev uppfattning om hur de flesta människor faktiskt ser ut. Kådiskollen visar att det oftast är unga vuxna som inte är nöjda med sin kropp och andelen som upplever dålig självkänsla är högre än de äldre åldersgrupperna. Men som sexpartner är det oftast andra egenskaper än utseende som är avgörande – exempelvis hur inkännande och nyfiken man är på att prova på nya saker i sängen. Det är viktigt att tänka på om man upplever en bristande självkänsla som påverkar sexlivet, säger Suzann Larsdotter, sexualupplysare på RFSU.

Hur bekväm man är i sin egen kropp och dess utseende kan också spela en stor roll när man ska ha sex. Kådiskollen 2016 visar att nära fyra av tio är obekväma med utseendet på sitt könsorgan, 41 procent av kvinnorna och 36 procent av männen.

– Vi får många frågor som handlar om könsorgan och det är tydligt att en stor andel upplever en osäkerhet gällande sitt kön när de har sex. Genitalt självförtroende är därför en angelägenhet för alla, oavsett kön. Ett bra självförtroende ger mindre oro under sexuella aktiviteter, större sexuell tillfredsställelse och i slutändan bättre sex. Att lära sig mer om sitt kön men även kön i allmänhet – olika utseenden och den enorma variation som finns - är ofta en bra väg till ökad självkännedom och självförtroende, säger Suzann Larsdotter, sexualupplysare på RFSU.

Sex tips för att bli bättre på sex
1. Våga visa både med kroppsspråk och i ord hur du vill ha sex
2. Fråga vad din partner uppskattar i sängen
3. Utgå från tidigare positiva upplevelser och praktiker
4. Utforska din egen sexuella njutning på egen hand, det gör det enklare att beskriva för någon annan
5. Prioritera och ge utrymme till sex i vardagen
6. Fokusera på din egen och partnerns njutning istället för negativa tankar om din kropp

Om Kådiskollen 2016
Kådiskollen 2016 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i januari 2016. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan 15 och 65 år, som haft sex minst en gång. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 4 260 personer i undersökningen, varav 1 062 från Sverige. I undersökningen efterfrågades bakgrundsvariablerna ålder, kön, civilstånd och kondomanvändning.

För ytterligare information, pressbilder samt för att ta del av hela undersökningen, vänligen kontakta nedan.
RFSU AB
Jessica Åström, Produktchef, Norden
Tel: 08 – 633 46 00. Mobil: 070 – 540 55 09
E-post: jessica.astrom@rfsu.com

RFSU Förbundet
Suzann Larsdotter, sexualupplysare på RFSU
Mobil: 070 050 22 78
E-post: suzann.larsdotter@rfsu.se

Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU
Mobil: 073 981 36 54
E-post: pelle.ullholm@rfsu.se

Agency
Emma Nilsson, Projektledare
Mobil: 070 915 25 98
E-post: emma@agency.se

Om RFSU:
Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933. Genom sexual-upplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv. Affärsidén för RFSU AB är att genom att erbjuda produkter av högsta kvalitet ge män och kvinnor ett säkert och mer lustfyllt sexliv och därmed en bättre livskvalitet. Överskottet skapar resurser för ägarna, RFSU-förbundet, att bedriva information och upplysning inom sex- och samlevnadsområde.

Kådiskollen

 

Hitta rätt