RFSU och Sveriges Elevkårer frågar ut rektorer om sexualundervisning

Publicerad 2016-05-18 | Uppdaterad 2016-05-31

Kommentera | 0 kommentarer

Den här veckan uppmärksammar RFSU och Sveriges Elevkårer rätten till bra sex- och samlevnadsundervisning genom den globala kampanjen Know it, Own it. I Sverige ska elever på ett tiotal skolor fråga ut sina rektorer om vad de gör för att främja en bra sex- och samlevnadsundervisning.

– Alla elever har rätt att få bra sex- och samlevnadsundervisning och ytterst är det rektorns ansvar för att det blir så, säger Emil Gustavsson, ordförande för Sveriges Elevkårer.

I Sverige har undervisning i sex och samlevnad varit obligatoriskt sedan 1955 och det är kunskaper alla elever har rätt till, men undervisningen behöver bli bättre. Hälften av eleverna tycker att den undervisning de fått har varit “dålig eller ganska dålig”, enligt Folkhälsomyndigheten.

– På 1950-talet kämpade Sveriges Elevkårer för att sex- och samlevnadsundervisningen skulle bli obligatorisk och idag kämpar vi för att alla ska få bra undervisning. Det ska inte hänga på vilken skola du råkar gå på eller vilken lärare du råkar ha, säger Emil Gustavsson.

– Vi behöver uppmärksamma alla elevers rätt till likvärdig utbildning, och då menar vi alla, i grundskolan och särskolan, gymnasiet och dem som bor på HVB-hem. Dagens undervisning håller varierande kvalitet och bedrivs i skiftande utsträckning på olika skolor, säger Hans Olsson sakkunnig sexualundervisning på RFSU.

Bekräftade skolor där elever håller hearings med sin rektorer: Skvadern (Sundsvall), Midgård (Umeå), Rosendal (Uppsala), Staffangymnasiet (Söderhamn), Schillerska (Göteborg), Ingrid Segerstedts (Göteborg), SÄG (Karlstad), Viktor Rydberg Odenplan (Stockholm), Kristofferskolans Elevkår (Stockholm), C4 (Kristianstad) och LBS (Helsingborg)

Mer om kampanjen #KnowItOwnIt:

Det är en rättighetskampanj för alla barns och ungas rätt till kunskaper om sexualitet, jämställdhet, relationer och rättigheter som genomförs av RFSU:s paraplyorganisation IPPF.

I Sverige genomförs kampanjen #sexiskolan – ett samarbete mellan Sveriges Elevkårer och RFSU - för att uppmärksamma rektorernas ansvar, samt upplysa elever om deras rättigheter till bra sex- och samlevnadsundervisning.

För kontakt och information:

Emil Gustavsson, ordförande Sveriges elevkårer, telefon: 0735-467998

RFSU:s pressjour, telefon: +46 (0) 761-60 33 07

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt