RFSU välkomnar en ny sexualvaneundersökning

Publicerad 2016-07-29 | Uppdaterad 2016-08-23

Kommentera | 0 kommentarer

Idag meddelade Folkhälsominister Gabriel Wikström att en ny befolkningsstudie om människors förhållningssätt till sin sexualitet kommer att genomföras. En fråga RFSU länge drivit och dagens besked från regeringen är mycket efterlängtat. RFSU bjuder även in till en utfrågning av Gabriel Wikström idag fredag med anledning av Stockholm Pride.

-       Folkhälsa är inte enbart frågor om kost, motion, alkohol och tobak utan även frågor om sexuell hälsa är centrala för hälsan och välbefinnande, frågor som ofta glöms bort. Rätten till sexuell och reproduktiv hälsa är grundläggande för individers livskvalité oavsett ålder och hälsotillstånd, men vi vet att vissa grupper inte har samma tillgång till det som andra. En ny sexaulvaneundersökning kommer att kunna ge oss svar på vilka samhälleliga insatser som behövs på både individ- och gruppnivå för att minska de ojämlikheter som finns säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

 20 år har gått sedan den senaste undersökningen genomfördes och sedan dess har mycket hänt. Internet och sociala medier har förändrat kontaktmöjligheter, vi har ett aktivt liv längre upp i åldrarna och synen på hbt-frågor har förändrats. En ny undersökning kommer att ge oss kunskap om människors sexualvanor som behövs som underlag för olika samhällsinsatser inom tillexempel social- kriminal, och hälso- och sjukvårdspolitik.

-       Det är viktigt att studiens fokus blir att kartlägga grundläggande skillnader i sexuell hälsa och se på vilka områden och grupper där det behövs specifika hälsofrämjande insatser. Vad behöver exempelvis äldre för att kunna nå sexuellt välbefinnande trots sjukdom och medicinering? En annan viktig aspekt är frågan om reproduktiv hälsa, att få barn, eller att avstå, hur många önskar bilda familj men kan inte utan samhällets stöd? Detta är exempel på några frågor vi hoppas kommer bli delar av undersökningen säger Kristina Ljungros.

Men vad vill Gabriel Wikström med sexaulvaneundersökningen? Idag frågas han ut av RFSUs förbundsordförande Kristina Ljungros i samband med Stockholm Pride, i hörsalen på Kulturhuset kl 16-16.45.

För frågor, kontakta:
Ulrika Hammar (t.f pressansvarig)
Telefon: +46-761-60 33 07

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt