RFSU:s sexualupplysning till nyanlända hyllas av oberoende granskare

Publicerad 2016-12-28 | Uppdaterad 2016-12-28

RFSU:s sexualupplysning på HVB-hem har lett till ökat ansvar för sin egen och andras hälsa bland ungdomar. Det framkommer i en rapport från företaget Splitvision som Länsstyrelsen i Stockholm har beställt. Ungdomarna beskriver i rapporten att de har fått ökad kunskap om kroppen, preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar, kunskap om lagar samt ökad kunskap om ja- och nej-signaler och ömsesidighet.

Kommentera | 0 kommentarer

Under 2016 har det kommit många förfrågningar till RFSU om att hålla sexualupplysning för nyanlända. RFSU har genomfört ett pilotprojekt där man anpassat tidigare metodmaterialet ”Lättare svenska” och testat att använda det på HVB-hem. Nu har företaget Splitvision granskat verksamheten och skrivit en rapport på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.

Rapporten visar att upplysningssamtalen varit mycket framgångsrika och gjort skillnad för ungdomarna. Majoriteten av ungdomarna har aldrig tidigare pratat om sex och samlevnad.

– 90 procent var nytt och 10 procent sådant jag lärt mig på möte i skolan och på ungdomsmottagningen, berättade en av ungdomarna.

Utbildningen har haft som mål att öka kunskaperna för ensamkommande om bland annat den egna kroppen, säkrare sex, könssjukdomar, lagar och rättigheter. Dessutom har man velat att, med hjälp av samtal om ömsesidighet och kroppslig integritet, motverka ojämlikhet, sexuella trakasserier, våld och hot om våld. Sexualupplysande samtal på hvb-hem har varit uppskattat för att det är en trygg miljö där deltagarna känner varandra väl. Upplysningssamtalen har också omfattat personal och volontärer.

– Vi från RFSU har länge understrukit att samtal med unga om könsroller, gränssättning och sexualitet är oerhört viktigt, berättar Kerstin Isaxon, som tillsammans med Linus Lundby på RFSU Stockholm, har hållit i samtalen. Det handlar om att sprida kunskap om kroppen och sexuell hälsa. Men också om könsroller, gränssättning och sexualitet och där är HVB-hem en plats att diskutera på, men det är viktigt att samtala på fler platser, t ex skolan.

Pilotprojektet har varit finansierat av Länsstyrelsen i Stockholm, men tanken är att utbildningspaketet ska säljas direkt till hvb-hemmen.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt