Personer med hiv drabbas när kunskap inte används

Publicerad 2017-03-10 | Uppdaterad 2017-03-10

Personer som lever med hiv behandlas olika inom vården visar en kartläggning från Hiv-Sverige, RFSL och RFSU. Folkhälsomyndigheten fick igår ett regeringsuppdrag att se över vården och rättsväsendet avseende hiv vilket vi välkomnar.

Kommentera | 1 kommentar

En välfungerande hivbehandling gör att risken för att hiv ska överföras från en person till en annan, via sex med kondom, är minimal. Det visar den senaste forskningen. Enligt smittskyddslagen kan en läkare ge förhållningsregler till den som lever med hiv i syfte att minska spridningen. En av de vanligaste förhållningsreglerna är informationsplikt som innebär att man måste informera en ny sexpartner om att man lever med hiv.

Den nya forskningen betyder att informationsplikten blir överflödig för den som har en välfungerande hivbehandling. Många patienter på välinställd behandling borde få sin informationsplikt hävd av sin läkare och det skulle innebära en avsevärd minskning av stigmat som många upplever idag. Idag har 95% av alla som lever med hiv i Sverige en välfungerande hivbehandling.

Under vintern har Hiv-Sverige, RFSL och RFSU gjort en kartläggning hur infektionsläkare i olika delar av Sverige arbetar med förhållningsregler och resultatet visar att det råder stora skillnader i vården. Det är en stor avsaknad av riktlinjer kring hur patienters informationsplikt ska hanteras och därför ser det väldigt olika ut i landet. Om informationsplikten lyfts eller inte tycks snarare bero på läkarnas inställning istället för att baseras på den forskning och de rekommendationer som finns.

Igår fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpningen av Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag “Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” som gavs ut hösten 2013. Underlaget utgår från den senaste forskningen och där slås det fast att en välfungerande hivbehandling minimerar risken för överföring av hiv.

- Det nya kunskapsunderlaget behövs för att ändra synen på hiv, säger Farhad Mazi Esfahani på Hiv-Sverige.et största problemet för personer som lever med hiv idag är andras fördomar och rädslor kring hiv, därför är det viktigt för oss att den nya kunskapen implementeras och når alla.

Kunskapsunderlaget “Smittsamhet vid behandlad hivinfektion" är inte bara ämnat för hälso- och sjukvården utan också för rättsväsendet. Idag dömer domstolar väldigt olika i rättsfall som involverar hiv som vilket skapar en rättsosäkerhet för personer som lever med hiv. Därför är det glädjande att denna uppföljning även inkluderar rättsväsendet.

Hiv-Sverige, RFSL och RFSU vill se en översyn av Smittskyddslagen, men det här regeringsuppdraget är en bra början för att kartlägga de problem som finns.

Kontaktperson Hiv-Sverige

Farhad Mazi Esfahani, verksamhetsutvecklare.
Tel dir: 08-1200 51 00
E-post: farhad.mazi@hiv-sverige.se

Kommentarer

Visar alla 1.  Per sida 

Det fungerar inte
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4955710/Hairdresser-26-HIV-refused-treatment.html

Sagt av: Krister 2017-10-07 12:47:47

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt