RFSU kommenterar regeringens budget

Publicerad 2017-09-26 | Uppdaterad 2017-09-26

Vi välkomnar satsningarna på kvinnors hälsa både i Sverige och globalt.
- Pengarna till förlossningsvården är nödvändiga och vi välkomnar också gratis cellprovtagning över hela landet. I nästa steg hoppas vi att även pojkar kan få gratis HPV-vaccinering, säger Hans Linde, RFSU:s förbundsordförande.

Kommentera | 0 kommentarer
Hans Linde, förbundsordförande

RFSU ser med glädje att den nödvändiga satsningen på förlossningsvården fortsätter. Vi menar att de pengarna ska gå till hela vårdkedjan runt den gravida och födande och till särskilda satsningar för att en bra eftervård. Glädjande också att regeringen eftersträvar en jämlik förlossningsvård med syfte att det ska vara nära till förlossningen i hela landet.

Mycket positivt är också förslaget att hela landet ska omfattas av kostnadsfri gynekologisk cellprovtagning. Cellprovtagning för att tidigt hitta livmoderhalscancer räddar liv! I nästa steg hoppas vi att regeringen erbjuder pojkar gratis HPV-vaccinering också samt en kostnadsfri screening för prostatacancer.

Den tidigare uttalade satsningen på kvinnors hälsa som rullar under perioden 2015-2019 är mycket bra. RFSU saknar dock en adressering i budgeten för ökad jämlik hälsa för att minska hälsoklyftorna genom särskilda satsningar till Kommissionen för jämlik hälsa.

Regeringen riktar pengar mot att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. RFSU välkomnar en viktig och prioriterad satsning.

Det är bra att regeringen satsar på den nya jämställdhetsmyndigheten. Om det är tillräckligt eller ej, är svårt att bedöma eftersom det sker förändringar inom uppdragen för andra myndigheter, länsstyrelser och Nationellt Centrum för Kvinnofrid. RFSU kommer att följa myndighetens arbete nära och förväntar oss att det blir den samlande kraften för att utveckla svenskt nationellt jämställdhetsarbete.

Internationellt bistånd

– Vi hoppas att satsningarna på det humanitära biståndet kommer att innebära att Sverige tydligt lyfter SRHR och kvinnor och flickors rättigheter i humanitära kriser, säger Hans Linde.

RFSU välkomnar att biståndet ökar och Sverige kommer nå enprocentsmålet under 2018. Det är viktigt att regeringen har fortsatt stort fokus på SRHR och att budgeten, i ljuset av de inskränkningar i hälsobistånd som USA nu genomför, innehåller biståndssatsningar och en uttalad vilja för ökad global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Sverige måste i likhet med andra länder som står upp för SRHR fortsätta de åtaganden som påbörjades under "She Decides" konferensen i Bryssel i mars.

Det är också bra att regeringen vill fortsätta vara en stark röst för att motverka diskriminering i alla dess former. Ett centralt instrument för detta stöd blir den tematiska strategin för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i utvecklingssamarbetet. RFSU undrar dock varför HBTQ-personers mänskliga rättigheter inte specifikt nämns, vilket det gjorde i förra budgeten.

RFSU uppmuntrar regeringens ambition att under 2018 fortsätta att värna rätten till god hälsa. Sveriges stöd till barn- och mödrahälsovård samt SRHR är viktigare än någonsin, både som en hälso- och rättighetsfråga.

Sveriges humanitära bistånd ska öka under 2018. RFSU verkar för att frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter tydligt ska inkluderas i det humanitära biståndet. Vi förutsätter att kvinnors och flickors situation och SRHR, som Isabella Lövin tidigare utlovat, tydligt ska lyftas inom det humanitära biståndet. Det saknas nu i budgeten.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt