2003 Lotta Löfgren-Mårtenson

Publicerad 2003-05-10 | Uppdaterad 2009-12-17

Kommentera | 0 kommentarer

2003 års RFSU-pris tilldelas Lotta Löfgren-Mårtenson för hennes arbete för utvecklingsstörda människors rätt till sin sexualitet. 

RFSU-priset är på 25 000 kronor och en specialdesignad kondomhållare.

Motivering

Lotta Löfgren-Mårtenson har i forskning och utåtriktat arbete lyft fram en såväl handikappolitiskt som sexualpolitiskt ofta förbisedd grupp – människor som lever med en utvecklingsstörning.

Som forskare har hon samlat kunskaper om sexualiteten som förmåga, rättighet och resurs i utvecklingsstörda människors personliga identitetsutveckling. Som upplysare har hon, genom att oförtröttligt dela med sig av sina kunskaper i vida kretsar, vidgat utrymmet för erotisk utlevelse och sexuell lust i utvecklingsstörda människors vardag.

I sann sexualupplysaranda har Lotta Löfgren-Mårtenson, med sitt envetna och inspirerande arbete på flera olika plan, banat väg för en öppnare och mer tillåtande syn på sexualiteten i utvecklingsstörda kvinnors och mäns liv.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Om RFSU

rfsu logor
 

Förbundskansliet

På Medborgarplatsen 3 i Stockholm finns förbundskansliet. Här jobbar sexualupplysare, sakkunniga, jurister och kommunikatörer centralt med våra...

Kondomer
 

RFSU AB

RFSU:s hela affärsidé är unik i världen och är ett mycket bra exempel på hur CSR verkligen kan och ska fungera i verkligheten.

 

Påverka världen

Vi tycker det är självklart att preventivmedel ska finnas för alla. Vi tycker att kvinnor i andra länder ska kunna få abort i Sverige om det är...

 

Kontakt

För frågor kring vårt ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt kontakta RFSU-förbundet. För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.

banner för att bli medlem
 

Hitta rätt