RFSU utsedd till Sveriges näst bästa företag inom hållbarhet!

Publicerad 2016-08-08 | Uppdaterad 2016-08-11

Hållbarhetsbarometern som genomförs av Ekon. Dr. Tony Aperia via Stockholms Universitet är Sveriges mest djupgående och omfattande undersökning av hållbarhet och varumärken.
160 av de största och mest synliga företagen och varumärkena i Sverige ingår i kartläggningen och resultaten baseras på intervjuer med personer mellan 18 och 74 år.

Bland alla dessa företag utsåg svenska folket RFSU till det näst bästa företaget inom hållbarhet! (butik och fmcg, alltså fast moving consumer goods).

Det genomsnittliga hållbarhetsindexet för alla företag i undersökningen ligger på 62, i en skala på 0-100. Alla resultat över 70 visar på ett mycket starkt resultat och RFSU uppnådde index 71, endast en poäng från det vinnande företaget.

Övriga företag som ingick i undersökningen var bl.a. Löfbergs, Pågen, Fazer, OLW, Gillette och L´Oréal.

Hållbarhetsbarometern mäter hållbarhet ut olika perspektiv; samhälle och samhällsansvar, miljö och klimat, öppenhet och transparens samt långsiktighet.

Vi är oerhört stolta och glada över det fina priset och framförallt att detta är baserat på vad svenska folket värdesätter.
Hållbarhet ur både ett miljö- och samhällsperspektiv har ända sedan starten 1933 varit en viktig och naturlig del i RFSU:s verksamhet.

Att vi nu har fått detta pris visar att vi verkligen gör rätt och att även svenska folket uppskattar och värdesätter RFSU.

Priset ger oss alla inom RFSU fortsatt inspiration och glädje att fortsätta vårt oerhört viktiga arbete.

 

Hitta rätt