Kvalitetssystem

Publicerad 2009-12-25 | Uppdaterad 2011-06-13

RFSU:s testmetoder

Nedan följer en historisk återblick över testmetoder och hur RFSUs laboratorium har utvecklats över tiden.
RFSU var 1946 först i världen med att utveckla metoder för att testa kondomer och har sedan dess varit ledande internationellt för att utarbeta nya krav som garanterar kondomsäkerheten. RFSU:s laboratorium trippeltestar sina kondomer, före produktionen, under och efter produktionen. Kondomerna testas elektroniskt i produktionsledet och draghållfasthetstesten utförs innan kondomerna förpackas och säljs. Enligt RFSU-normen ska en kondom bland annat klara 20 liter luft i ett luftsprängningstest jämfört med 18 liter enligt ISO standarden. Ändå hör RFSU-kondomerna till de tunnaste i världen.
Hållbarheten på kondomer är 5 år vilket vi har testat genom åldringstester.

RFSU:s Laboratorium

Biologiskt laboratorium

1937 upprättades ett biologiskt laboratorium för graviditetstester i Stockholm. Laboratoriet utnyttjades också av sjukhus, mödravårdscentraler och privatläkare. Undersökningar hade visat att många kvinnor gjorde riskfyllda abortingrepp i tron att vara gravida men utan att vara det. RFSUs förhoppning var att genom att tester fanns att tillgå så skulle sådana ingrepp kunna undvikas.

I slutet av 1930-talet utförde laboratoriet cirka 1000 tester per år. 1964 lade laboratoriet om sina arbetsmetoder. Man frångick den tidigare biologiska metoden och använde istället en immunologisk metod att fastställa graviditet. Den nya metoden gav större säkerhet, snabbare besked och ett förenklat laboratoriearbete.

1967 började Apoteket ta emot urinprov för graviditetstest och följaktligen minskade då trycket på RFSUs laboratorium. Numera säljs ett stort antal graviditetstester på apotek, pressbyråer, 7-eleven och en del dagligvarubutiker. Sedan 1998 säljer också RFSU sin egna graviditetstester.

Kemiskt laboratorium

I november 1937, samma år som det biologiska labbet kom, upprättade RFSU också ett kemiskt laboratorium under ledning av kemisten Eskil Gavatin. Här kontrollerades kvaliteten på de preventivmedel som Förbundet sålde. Laboratoriet arbetade också med att utveckla och förbättra produkterna, vilket gjorde att RFSU från och med 1937 tillverkade pessar av egen modell.

Pessaret ansågs vara ett säkert preventivmedel, billigare än kondom och mindre störande då det sattes in före samlag. Dessutom var pessaret ett kvinnligt preventivmedel och RFSU tryckte särskilt på detta, det vill säga vikten av att kvinnan hade ansvaret och bestämmanderätten och inte behövde förlita sig på mannen. Pessar skulle alltid användas tillsammans med kemiskt spermiedödande medel. RFSU rekommenderade slidpessar av gummi, i andra hand kondom vilken hade fördelen att även skydda mot könssjukdomar.

Enligt RFSU kunde en kondom av god kvalitet användas flera gånger. Den skulle då tvättas, torkas och pudras med talk eller potatismjöl i väntan på nästa tillfälle – i handeln fanns till och med små stativ att torka kondomer på. Även kondom skulle användas tillsammans med spermiedödande medel.

1939 företog Medicinalstyrelsen en undersökning av samtliga på marknaden förekommande preventivmedel – främst kondomer. Så gott som alla kondomer utom RFSUs, underkändes. Den dåliga kvaliteten hos preventivmedlen utgjorde länge ett stort problem. RFSUs kemiska laboratorium lade ner stor möda på att framställa och kontrollera de preventivmedel som såldes via vårt Förbund. Den första testutrustning som användes av vårt laboratorium var ett hålgranskningstest med hjälp av vatten, denna metod är fortfarande i bruk.

Efter flera års arbete presenterar RFSU 1944 en ny tillförlitlig metod att kontrollera kondomer. Det var en föregångare till den utrustning som senare kom att kallas ”Världens känsligaste penis finns i Jakobsberg”. Den första elektroniska testen var cirka fyra meter i omkrets och fungerade som så att kondomer träddes upp på metallstavar som sedan rullades emot en elektriskt ledande gummiduk. Om kondomen var hel så blev det inget överslag av ström, men var det en förtunning eller ett hål så blev det ett överslag av ström och kondomen sorteras ut.”Världens känsligaste penis” togs i bruk 1967 och denna metod används fortfarande vid den 100% kontrollen av kondomer som görs av tillverkarna runt om i världen.

I slutet av 1970 kom vattensprängtesten, eftersom den största påfrestningen är i toppen på kondomen ville man veta hur mycket tryck kondomen kunde utsättas för innan den sprack. Denna metod användes inte i någon standard utan det var RFSU´s eget test. Erfarenheten av detta test var att cirka fem liter/kilo vatten behövs innan en kondom spricker.

Luftsprängningstestet kom också ibruk under 70-talet, detta test har förfinats och används världen över för att mäta antal liter luft samt det tryck som behövs för att spränga en kondom. Detta test är standardiserat och väl utprovat idag.

Ackrediterat laboratorium

dragtestVi är den enda kondomtillverkaren i Europa med ett eget ackrediterat laboratorium, beläget i anslutning till fabriken i Hennan i Hälsingland. RFSUs laboratorium är ackrediterat av SWEDAC sedan 2000. Det innebär att vår utrustning och vår personal bedöms varje år vid en revision för att kontrollera att vi håller samma höga standard år efter år. Ackrediteringen ger befogenheter till att även bedöma andra tillverkares kondomer.

Det finns idag standarder som varje laboratorium följer. RFSU har fortfarande större krav på kondomer än vad standarden kräver. Det som mäts och testas idag är volym och tryck, hålgranskning, töjbarhet, tjocklek, längd och bredd, täthet på förpackningarna samt glidmedelsmängden.

RFSU sparar alltid referensprov av alla kondomer som skickas ut till konsumenten, de lagras i två år efter sista förbrukningsmånad. Detta innebär att vi alltid kan gå tillbaka vid en reklamation och kontrollera de kondomer som finns kvar för att säkerställa kvaliteten.  

Mer från Vårt ansvar

Se en minut lång film om RFSU

Det här är RFSU - se filmen

Det tar en minut att se filmen om vad RFSU gör och kämpar för.

Se filmen om RFSU här.
 
Flicka vid dator
 

100% socialt ansvar

Idag är det många företag som vill ta ett samhällsansvar, till exempel genom att göra verksamheten mer miljövänlig eller stödja behjärtansvärda...

Informatör pratar om fittan
 

Att prata sex och samlevnad

RFSU är experter på sexualitet och har sedan länge vågat säga det ingen annan säger. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap och en...

Flickor på stranden på Zanzibar
 

RFSU i världen

På många platser i världen är tillgången till preventivmedel såväl som kunskapen om sexualitet mycket dålig. Särskilt fattiga, kvinnor, unga och...

Kondomtestning
 

Säkrare blir det inte

Står det RFSU på en produkt – vare sig det är en kondom, en sexleksak eller hemtester – kan du vara säker på kvaliteten. Vår standard för kondomer...

banner-ideprogram
 
banner-lokalföreningar
 

Hitta rätt