Bakteriell obalansSymptom vid bakteriell obalans/bakteriell vaginos i underlivet är illaluktande flytningar som kan vara vita eller gråa. Andra symptom är klåda.
Grunden till ett friskt underliv är en balanserad bakterieflora som har rikligt med mjölksyrebakterier (laktobaciller) och ett lågt pH-värde på 3,5-4,5. Orsaken till bakteriell obalans är en rubbning i bakteriefloran där den normala floran med laktobaciller är minskad och bakteriemängden är ökad. Detta ger ett förhöjt pH-värde där skadliga bakterier trivs.

Faktorer som kan rubba den normala bakteriefloran är:
- Skiftande hormonnivåer under menstruationscykel, graviditet, och klimakterie.

- Antibiotikakurer

- Stress

- Samlag

- Spiral

Hur vanligt är det att kvinnor drabbas av bakteriell obalans?
Ungefär var sjätte kvinna drabbas. I Sverige beräknas cirka 10 % av gravida kvinnor ha Bakteriell obalans, även kallat bakteriell vaginos.

 

Informationsfilm om bakteriell vaginos