Active Balance motverkar svampinfektionerVad är det?
Active Balance ActicandTM 30 är en dubbelverkande unik, patenterad probiotisk vaginaltablett som på ett helt naturligt sätt behandlar och förebygger svampinfektion.
Symptom vid svampinfektion i underlivet är klåda, sveda, irritation, torrhetskänsla och rodnande slemhinnor och svullna blygdläppar. Luktfri, vit och grynig flytning kan förekomma.

Hur ska jag använda den?
Använd som behandlande kur vid svampinfektion i underlivet
(1 tablett i 7 dagar). Använd i förebyggande syfte mot uppkomsten av svampinfektioner (1 tablett/vecka i 3 veckor).

Hur fungerar Active Balance?
Genom att föra in vaginaltabletten i slidan tillförs laktobaciller som sänker pH värdet och bildar en barriär mot jästsvampar. Active Balance ActicandTM30 tillför levande probiotiska laktobaciller som är "snälla" bakterier som finns naturligt i underlivets ekosystem och som hjälper till att förebygga infektioner. Det innebär att du på ett helt naturligt sätt inom 48 h behandlar svampinfektion i underlivet och att laktobacillerna verkar förebyggande för en balanserad, normal bakterieflora, vilken är grunden till ett friskt underliv.
Kan användas under graviditet.