Hur länge har det funnits kondomer?

Publicerad 2010-12-07 | Uppdaterad 2010-12-07

Hur länge har det funnits kondomer och vad var de tillverkade av innan man började tillverka dem i latex?

Under tusentals år har människor använt kondom. Materialet har skiftat. För cirka 2000 år sedan använde kineserna kondomer av oljat silkespapper. Japanerna sägs ha använt läderkondomer. I Europa använde man länge linnetyg som man satte på ollonet, men det skavde och ersattes snart av blindtarmar från svin och fiskblåsor. Svaret på hur man slipper oönskade graviditeter har länge sökts i djurvärlden. Långt före kondomens tid användes i det gamla Egypten ett spermiedödande medel som var tillverkat av krokodilavföring. Det ansågs fullständigt säkert. 

Synen på kondom förändrades på 1500-talet. Då tog Columbus män med sig syfilis till Europa från Haiti, och kondomen blev plötsligt nödvändig igen. Haitis indianer var motståndskraftiga mot syfilis eftersom de haft sjukdomen som barn. Men Columbus män blev smittade och på den tiden var syfilis en plågsam, dödligt sjukdom.

Det tog tid innan kondomen blev riktigt rumsren. Varken i Tyskland eller i England kallade man kondomen för sitt rätta namn under 1700-talet. Istället blev det "franska brev" i England och "engelska mössor" i Tyskland – uttryck som användes långt in på 1900-talet. Den franske hovläkaren Astruc är troligen upphovet till detta. Han skrev följande: "Den som ska ha samlag stoppar in penisen som i ett kuvert, för att skydda sig, på samma sätt som mot de faror en osäker strid kan medföra".

1700-talets store förförare Giacomo Casanova var storförbrukare av djurtarmskondomer. Han brukade blåsa upp sina djurkondomer för att kontrollera att det inte var hål på dem.

Det stora kondomgenombrottet kom i slutet av 1700-talet. Den engelske kungen Charles II hade rykte om sig att vara en kvinnokarl med många barn på bygden. Detta ansågs inte särskilt passande. Därför gav Charles en läkare i uppgift att hitta ett skydd. Doktorns namn lär ha varit Condom, och han skulle alltså ha föreslagit kungen att använda en påse på penis. Är historien sann kan man utnämna herr Condom till den moderna kondomens fader. De som inte tror på historien om Mr Condom är mer inne på att kondomen fått sitt namn efter det latinska ordet för behållare, "condus".

Sveriges äldsta bevarade kondom finns på Historiska museet i Lund. Den är från 1813 och är försedd med en speciell bruksanvisning. Där står att före användandet skall kondomen kokas i mjölk och sedan pudras med mjöl.

Vi har en däcktillverkare att tacka för dagens kondomer. 1839 uppfann Charles Goodyear vulkaniseringsmetoden. Den förvandlade klibbigt rågummi till torrt och elastiskt gummi. Förutom bildäck blev det möjligt att tillverka kondomer av gummi. Dessa var tänjbara och billigare att tillverka än tarmkondomer. Trettio år senare började man tillverka och sprida kondomer på allvar. När det blev tal om barnbegränsning kring år 1900 användes fler kondomer än någonsin tidigare. Men det gjorde också att kondommotståndet ökade.

1911 infördes preventivmedelslagen i Sverige, en lag som förbjöd upplysning om kondomer och alla andra preventivmedel. Kondomer sågs som ett hot mot äktenskapet och familjen. Ett annat argument var att de bidrog till att upprätthålla prostitutionen.

I Sverige kunde man köpa kondomer tillverkade av djurtarmar ända in på 1930-talet. Metoden att göra kondomer utvecklades vidare på 1930-talet. Kondomerna blev ännu billigare, tunnare och mer töjbara. Läkarkåren lyckades till slut övertyga riksdagen om att kondomer var det enda skyddet mot venerisk smitta. Preventivmedelslagen upphävdes 1938 men hemligstämpeln levde kvar länge. Kondomer såldes under namn som "gummivaror", "sjukvårdsartiklar" och "kontrollerade varor" ända till 1959 då det blev tillåtet med kondomautomater.

De sista resterna av lagen av preventivmedelslagen upphävdes 1970 och det blev fritt att sälja, upplysa om och använda kondomer. P-piller hade tillåtits som preventivmedel och i mitten av 1970-talet fick de sitt stora genombrott. Det gjorde att användandet av kondomer halverades på tio år. Folk njöt utan "kolapapper", men utan kondom kom bakslagen. Detta fick till följd att könssjukdomarna ökade kraftigt.

Kondomer började marknadsföras av RFSU med en stor portion humor och fokus på de kraftigt ökade antalet könssjukdomar. En av de mest uppmärksammade kampanjerna var "Ikväll får 80 svenskar gonorré – kondom är det enda preventivmedlet som skyddar!". Läs mer om våra kampanjer från förr under rubriken RFSU.

Fortfarande gäller devisen "kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner". Dessutom är kondom mannens enda preventivmedel.

Hitta rätt