Välkommen till RFSU Gävleborg

Publicerad 2009-12-02 | Uppdaterad 2017-01-23

RFSU Gävleborg är en partipolitisk och religiöst obunden förening, som vill verka för att sprida en fördomsfri, icke normativ och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU Gävleborg utgår från övertygelsen om samlevnadens och sexualitetens centrala roll för individ och samhälle. Vi arbetar utifrån våra tre friheter, friheten att vara, välja och njuta.

RFSU Gävleborg startades 2015 och arbetar med att bygga upp verksamheten. Alla intresserade av att engagera sig är varmt välkomna!

Vill du sitta i styrelsen eller vara aktiv på annat sätt i föreningen? Har du funderingar eller vill veta mer? Kontakta oss på gavleborg@rfsu.se

Gilla oss gärna på facebook! Klicka här för länk till vår facebooksida.

Mer från RFSU nära dig

Kalendarium

    Kontakta oss

     

    Hitta rätt