Årsmöte 2018

Publicerad 2017-12-15 | Uppdaterad 2018-02-23

Här samlar vi all information du behöver inför RFSU Göteborgs årsmöte 2018!

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och en viktig plats för medlemmar att påverka och komma med förslag till föreningens riktning och verksamhet.

Välkommen du också! Inga förkunskaper krävs!

Tid: Lördag 24 februari 2018, kl. 13.00-15.00

Plats: Världskulturmuseet, Seminarierum 3, Södra Vägen 54. Hållplats Korsvägen.

Från och med den 9 februari kommer årsmöteshandlingarna att finnas tillgängliga. Hör av dig till oss på goteborg@rfsu.se eller 031-708 79 98 om du vill att vi skickar handlingarna till dig. Dagordningen hittar du längre ned i denna kallelse.

Om du inte har betalat ditt medlemskap i RFSU Göteborg för 2018 går det bra att betala på plats med kort eller sms. Medlemskapet kostar 150 kr per år. Om du är medlem i en annan lokalförening, kontakta oss omgående för överflyttning.

Lokalen har tillgänglig toalett. Om du har andra önskemål om tillgänglighet ber vi dig att mejla oss på goteborg@rfsu.se eller ringa på 031-708 79 98 och berätta hur vi kan underlätta för dig.

Vill du skriva en motion till årsmötet? Längre ned hittar du en mall som du kan utgå från i ditt skrivande.

Observera att motionsstopp är lördagen 27 januari. Motioner skickas till goteborg@rfsu.se eller med post till RFSU Göteborg, Stora Badhusgatan 6, 411 21 Göteborg.

Är det ditt första årsmöte? Vill du fräscha upp dina årsmöteskunskaper? Läs vår årsmötespraktika genom att klicka på länken nedan!

Är du nyfiken på styrelsearbete? Vill du vara en del i arbetet att få RFSU Göteborg att växa och utvecklas? Känner du någon som brinner för sexualpolitik och sexualupplysning? Nominera dig eller någon annan till vår valberedning senast 15 januari 2018 genom att maila valberedning.goteborg@rfsu.se!

RFSU Göteborg

Förslag till dagordning för årsmötet 2018-02-24

 

                     1.   Mötets öppnande

                     2.   Mötets stadgeenliga utlysande

                     3.   Val av mötesordförande och mötessekreterare

                     4.   Val av två justerare tillika rösträknare

                     5.    Fastställande av

                                          a) dagordning

                                          b) arbetsordning och

                                          c) röstlängd

                     6.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse

                     7.   Revisorernas berättelse

                     8.   Fastställande av verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse

                     9.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2017

                    10.  Styrelsens propositioner

                    11.  Motioner

                    12.  Presentation av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018

                    13.  Fastställande av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2018

                    14.  Fastställande av avgifter och arvoden

                    15.  Val av:

                                          a) ordförande

                                          b) övriga ordinarie styrelseledamöter, ett jämnt antal

                                          c) styrelsesuppleanter

                                          d) två revisorer, varav en auktoriserad

                                          e) minst en revisorssuppleant

                                          f) valberedning, minst två personer, varav en sammankallande,

                                          samt fritt antal suppleanter

                    16.  Övriga frågor (mötet kan inte fatta beslut)

                    17.  Mötets avslutande

Bli medlem!

För att bli medlem i RFSU Göteborg behöver du bara klicka på länken och fylla i anmälan. Glöm inte att ange  Göteborg som din lokalförening. 

Behöver du testa dig?

Hitta rätt