Sexualundervisning

Publicerad 2009-12-12 | Uppdaterad 2018-02-06

För att kunna fatta beslut om sex och relationer behöver vi kunskap om kropp och sexualitet. Vi behöver också få möjlighet att samtala om de här frågorna med andra. RFSU Göteborg erbjuder sexualundervisning såväl mot högstadie- och gymnasieklasser som HVB-verksamhet och fritidsgårdar.

Syftet med våra sexualundervisningspass är skapa rum för samtal, reflektion och informationsspridning om sex. Våra pass är ett komplement till skolans ordinarie sexualundervisning men kan inte användas som ett sätt att täcka alla kunskapsområden i läroplanen. Vi arbetar interaktivt med övningar som bjuder in till samtal, manar till reflektion, ger kunskap och skapar delaktighet.

RFSU Göteborg erbjuder följande sexualundervisningpass (Klicka på länkarna för att komma till mer info och bokning):

 

 

 

Sexualundervisning för högstadie- eller gymnasieklass

Som ett komplement till skolornas egen sexualundervisning erbjuder RFSU Göteborg lektionspass  till högstadie- och gymnasieklasser.

 

Sexualundervisning med särskilt fokus på hiv och säkrare sex

Två specialutbildade informatörer träffar ungdomar på skolor för att leda samtal och övningar om sexualitet med fokus på hiv ur både ett socialt och...

 

Sexualundervisning på lättare svenska för språkintroduktionsklass

Som ett komplement till skolornas egen sexualundervisning erbjuder RFSU Göteborg lektionspass på lättare svenska i gymnasiets...

 

Sexualundervisning på lättare svenska för HVB-verksamheter

Som en del i verksamheten Sexualundervisning på lättare svenska pågår ett metodutvecklingsprojekt, där RFSU Göteborg utvecklar metoder för...

 

Sexualundervisning för fritidsgård

RFSU Göteborg utgår från materialet När ska vi snacka sex och relationer när vi möter ungdomar för samtal och sexualupplysning på fritidsgårdar...

 

Vill du bli skolinformatör?

Anmälan till vårens utbildning är nu stängd. Håll utkik efter nästa utbildning som hålls våren 2018.

Planera din undervisning

Ett stöd för lärare och andra som arbetar med sex och samlevnad. Här hittar du metoder, tips på material och kan läsa om hur andra skolor och lärare gör. Här får du hjälp med att planera undervisningen, hitta elevfrågor, ladda ner rapporter och ta del av forskning på området.

Sex och samlevnad i skolan
 

Kontakta oss

 

För bokning av sexualundervisning

Fyll onlineformuläret här!

 

För frågor om bokning: 

E-post: undervisning.gbg@rfsu.se

Tel: 031-708 79 98

 

För andra frågor  

Kontakta IdaSofia Bogren, samordnare för sexualundervisningen

Tel: 076-171 42 50
idasofia.bogren@rfsu.se


Information på lättare svenska inför besök från RFSU 


 

Sex utgångspunkter för vår sexualundervisning

Vi grundar vår sexualundervisning på RFSU:s tre friheter: friheten att vara, friheten att välja och friheten att njuta. Ingens frihet får bli en annans ofrihet. 

Vi utgår ifrån ett positivt, bejakande och lustfyllt perspektiv på sexualitet. 

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. 

Vi pratar om sex på en allmän nivå och tar inte upp egna erfarenheter under passet, varken skolinformatörernas eller elevernas. 

Vi utformar våra pass utifrån elevernas delaktighet och vi ger konkreta svar på deras frågor. 

Vi har alltid fokus på respekt, ömsesidighet och samtycke. 
 

Hitta rätt