Sexualundervisning för fritidsgård

Publicerad 2017-01-04 | Uppdaterad 2017-01-04

RFSU Göteborg utgår från materialet När ska vi snacka sex och relationer när vi möter ungdomar för samtal och sexualupplysning på fritidsgårdar eller liknande miljöer.

Skolinformatörer från RFSU Göteborg kan bokas till fritidsgårdar eller liknande verksamheter för att hålla i sexualupplysning för de besökare som vill och är intresserade. Vi utgår från materialet När ska vi snacka sex och relationer som är utformat för att skapa samtal och reflektioner samt ge information i miljöer där ungdomar umgås under friare former. Det innebär att vi främst använder oss av korta, interaktiva och roliga spel och övningar. Vi är alltid två informatörer för att vid behov kunna bryta upp och möta flera grupper med olika förkunskaper och intressen samtidigt. 

Vi pratar bland annat om:

Anatomi och fysiologi

Vad händer i puberteten?

Hiv och andra könssjukdomar

Vad är säkrare sex?

Relationsakuten om känslor, respekt och ömsesidighet

Snabbis – ett ordspel om sex och relationer

Alla övningar går att anpassa efter ålder eller antal deltagare, fysisk miljö, tid eller andra önskemål. Finns det många funderingar kring hur kroppen fungerar? Är det några som gärna vill prata känslor och relationer? Vill besökarna köra en helkväll med turnering i Snabbis? Våra informatörer tar med sig metoder och materialet som behövs.

Praktiska förutsättningar

Intresseanmälan görs via ett onlineformulär som du hittar här.

En bokning behöver göras minst två veckor i förväg för att vi ska ha möjlighet att ta uppdraget.

Fritidsgården utser en person som ansvarar för kontakten med oss och som möter upp våra informatörer inför passet

Ett besök är 120 minuter långt och upplägget anpassas efter deltagarna och miljön på fritidsgården.

Annonsera om besöket på fritidsgården! Det är viktigt att besökarna känner till att RFSU kommer och ungefär vilka teman som kommer att tas upp.

Det är helt frivilligt för ungdomarna att delta.

Fritidsledare får gärna vara med under passen

Det är möjligt att boka flera besök för samma fritidsgård!

Kostnad och kontakt

Kostnaden för sexualundervisning på fritidsgård är 2000 kronor per pass, plus ev resekostnader för resor utanför Göteborg.

Följ länken för att komma till formuläret för intresseanmälan

Om du har frågor kan du kontakta oss på undervisning.gbg@rfsu.se eller ringa på 076 171 42

Vi erbjuder även utbildning i materialet för fritidsgårdspersonal. Kontakta oss för mer information. 

Mer från Sexualundervisning

 

Sexualundervisning för högstadie- eller gymnasieklass

Som ett komplement till skolornas egen sexualundervisning erbjuder RFSU Göteborg lektionspass  till högstadie- och gymnasieklasser.

 

Sexualundervisning med särskilt fokus på hiv och säkrare sex

Två specialutbildade informatörer träffar ungdomar på skolor för att leda samtal och övningar om sexualitet med fokus på hiv ur både ett socialt och...

 

Sexualundervisning på lättare svenska för språkintroduktionsklass

Som ett komplement till skolornas egen sexualundervisning erbjuder RFSU Göteborg lektionspass på lättare svenska i gymnasiets...

 

Sexualundervisning på lättare svenska för HVB-verksamheter

Som en del i verksamheten Sexualundervisning på lättare svenska pågår ett metodutvecklingsprojekt, där RFSU Göteborg utvecklar metoder för...

 

Sexualundervisning för fritidsgård

RFSU Göteborg utgår från materialet När ska vi snacka sex och relationer när vi möter ungdomar för samtal och sexualupplysning på fritidsgårdar...

 

Vill du bli skolinformatör?

Anmälan till vårens utbildning är nu stängd. Håll utkik efter nästa utbildning som hålls våren 2018.

Planera din undervisning

Ett stöd för lärare och andra som arbetar med sex och samlevnad. Här hittar du metoder, tips på material och kan läsa om hur andra skolor och lärare gör. Här får du hjälp med att planera undervisningen, hitta elevfrågor, ladda ner rapporter och ta del av forskning på området.

Sex och samlevnad i skolan
 

Kontakta oss

 

För bokning av sexualundervisning

Fyll onlineformuläret här!

 

För frågor om bokning: 

E-post: undervisning.gbg@rfsu.se

Tel: 031-708 79 98

 

För andra frågor  

Kontakta IdaSofia Bogren, samordnare för sexualundervisningen

Tel: 076-171 42 50
idasofia.bogren@rfsu.se


Information på lättare svenska inför besök från RFSU 


 

Sex utgångspunkter för vår sexualundervisning

Vi grundar vår sexualundervisning på RFSU:s tre friheter: friheten att vara, friheten att välja och friheten att njuta. Ingens frihet får bli en annans ofrihet. 

Vi utgår ifrån ett positivt, bejakande och lustfyllt perspektiv på sexualitet. 

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. 

Vi pratar om sex på en allmän nivå och tar inte upp egna erfarenheter under passet, varken skolinformatörernas eller elevernas. 

Vi utformar våra pass utifrån elevernas delaktighet och vi ger konkreta svar på deras frågor. 

Vi har alltid fokus på respekt, ömsesidighet och samtycke. 
 

Hitta rätt