Sexualundervisning på lättare svenska för språkintroduktionsklass

Publicerad 2017-01-03 | Uppdaterad 2017-01-04

Som ett komplement till skolornas egen sexualundervisning erbjuder RFSU Göteborg lektionspass på lättare svenska i gymnasiets språkintroduktionsklasser

Kommentera | 0 kommentarer

Information och intresseanmälan

Två specialutbildade informatörer träffar språkintroduktionsklasser för att genom samtal och övningar beröra frågor om sexualitet. Undervisningens teman är desamma som i vår övriga skolinformationsverksamhet och som alltid läggs fokus olika beroende på gruppens förkunskaper och frågor. Vi använder oss av interaktiva övningar med mycket bilder från metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska och lägger särskilt tid på att förklara och diskutera ord kring kropp och sexualitet.

Intresseanmälan görs via ett onlineformulär som du hittar här:

En bokning behöver göras minst två veckor i förväg för att vi ska ha möjlighet att ta uppdraget.

Skolan utser en person som ansvarar för kontakten med oss och som möter upp våra lättare svenska-informatörer inför passen.

Ett lättare svenska-uppdrag är 3 x 3 timmar och leds av två lättare svenska-informatörer.

Antalet elever får inte vara fler än 15 i varje grupp. Våra metoder fungerar bäst i mindre grupper.

Klassrummet får gärna vara fritt från insyn från korridorer eller liknande. Det behöver också vara möblerat med flyttbara stolar och bänkar, då deltagarna kommer att sitta i en cirkel utan bänkar och ha en whiteboard/blädderblock samt pennor. Tillgång till projektor är önskvärt men inte nödvändigt.

Vi ser gärna att du som lärare är med i klassrummet under passet. Det är en möjlighet för dig att se hur vi jobbar och få uppslag på hur du kan fortsätta arbeta med ämnet. Det är viktigt att du då observerar undervisningen och inte deltar i den eller försöker leda den.

Kostnad och kontakt

Vår sexualundervisning i språkintroduktionsklasser i Västra Götaland finansieras av Folkhälsomyndigheten och är därför kostnadsfri för skolorna.

Följ länken för att komma till formuläret för intresseanmälan

Om du vill ha mer information eller har frågor om din bokning, kontakta oss på undervisning.gbg@rfsu.se. Du kan också ringa oss på 076 - 171 42 50.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

 

Sexualundervisning på lättare svenska för HVB-verksamheter

Som en del i verksamheten Sexualundervisning på lättare svenska pågår ett metodutvecklingsprojekt, där RFSU Göteborg utvecklar metoder för...

 

Sexualundervisning för högstadie- eller gymnasieklass

Som ett komplement till skolornas egen sexualundervisning erbjuder RFSU Göteborg lektionspass  till högstadie- och gymnasieklasser.

 

Sexualundervisning med särskilt fokus på hiv och säkrare sex

Två specialutbildade informatörer träffar ungdomar på skolor för att leda samtal och övningar om sexualitet med fokus på hiv ur både ett socialt och...

 

Sexualundervisning för fritidsgård

RFSU Göteborg utgår från materialet När ska vi snacka sex och relationer när vi möter ungdomar för samtal och sexualupplysning på fritidsgårdar...

Kontakta oss

 

För bokning av sexualundervisning

Fyll onlineformuläret här!

 

För frågor om bokning: 

E-post: undervisning.gbg@rfsu.se

Tel: 031-708 79 98

 

För andra frågor  

Kontakta IdaSofia Bogren, samordnare för sexualundervisningen

Tel: 076-171 42 50
idasofia.bogren@rfsu.se


Information på lättare svenska inför besök från RFSU 


 

Sex utgångspunkter för vår sexualundervisning

Vi grundar vår sexualundervisning på RFSU:s tre friheter: friheten att vara, friheten att välja och friheten att njuta. Ingens frihet får bli en annans ofrihet. 

Vi utgår ifrån ett positivt, bejakande och lustfyllt perspektiv på sexualitet. 

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. 

Vi pratar om sex på en allmän nivå och tar inte upp egna erfarenheter under passet, varken skolinformatörernas eller elevernas. 

Vi utformar våra pass utifrån elevernas delaktighet och vi ger konkreta svar på deras frågor. 

Vi har alltid fokus på respekt, ömsesidighet och samtycke. 
 

Hitta rätt