Sexualundervisning för högstadie- eller gymnasieklass

Publicerad 2013-05-31 | Uppdaterad 2017-01-04

Som ett komplement till skolornas egen sexualundervisning erbjuder RFSU Göteborg lektionspass  till högstadie- och gymnasieklasser.

Information och intresseanmälan

Vår sexualundervisning består av ett pass på 90-180 minuter där två utbildade skolinformatörer träffar elever för att genom samtal och övningar beröra frågor om ungas sexualitet. Innehållet i våra lektionspass stämmer väl överens med mål i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan.

Intresseanmälan görs via ett onlineformulär.

En bokning behöver göras minst tre veckor i förväg för att vi ska ha möjlighet att ta uppdraget.

Skolan utser en person som ansvarar för kontakten med oss och som möter upp våra skolinformatörer inför passen.

Ett pass är 90-180 minuter långt och leds av två skolinformatörer.

Idealisk gruppstorlek är ca 15 deltagare, antalet elever får dock inte vara fler än 30 i varje grupp. Våra metoder fungerar bäst i mindre grupper.

Klassrummet får gärna vara fritt från insyn från korridorer eller liknande. Det behöver också vara möblerat med flyttbara stolar och bänkar, då deltagarna kommer att sitta i en cirkel utan bänkar och ha en whiteboard/blädderblock samt pennor.  Tillgång till projektor är önskvärt men inte nödvändigt.

Vi ser gärna att du som lärare är med i klassrummet under passet. Det är en möjlighet för dig att se hur vi jobbar och få uppslag på hur du kan fortsätta arbeta med ämnet. Det är viktigt att du då observerar undervisningen och inte deltar i den eller försöker leda den.

Kostnad och bokning:

Kostnaden för ordinarie sexualundervisning för högstadie- och gymnasieskolor är 2000 kronor per pass, plus ev resekostnader för resor utanför Göteborg.

Följ länken för att komma till formuläret för intresseanmälan

Om du har frågor kan du kontakta oss på undervisning.gbg@rfsu.se eller ringa på 076 171 42 50.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

 

För bokning av sexualundervisning

Fyll onlineformuläret här!

 

För frågor om bokning: 

E-post: undervisning.gbg@rfsu.se

Tel: 031-708 79 98

 

För andra frågor  

Kontakta Ellen Hansson-Aspman, samordnare för sexualundervisningen

Tel: 076-171 42 50
ellen.hansson-aspman@rfsu.se


Information på lättare svenska inför besök från RFSU 


Postadress

RFSU Göteborg
Stora Badhusgatan 6
411 21 Göteborg


RFSU Göteborg bedriver ingen klinisk verksamhet och erbjuder inte heller rådgivning per telefon eller mail.

 

Sex utgångspunkter för vår sexualundervisning

Vi grundar vår sexualundervisning på RFSU:s tre friheter: friheten att vara, friheten att välja och friheten att njuta. Ingens frihet får bli en annans ofrihet. 

Vi utgår ifrån ett positivt, bejakande och lustfyllt perspektiv på sexualitet. 

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. 

Vi pratar om sex på en allmän nivå och tar inte upp egna erfarenheter under passet, varken skolinformatörernas eller elevernas. 

Vi utformar våra pass utifrån elevernas delaktighet och vi ger konkreta svar på deras frågor. 

Vi har alltid fokus på respekt, ömsesidighet och samtycke. 
 

Bli medlem

För att bli medlem i RFSU Göteborg behöver du bara klicka på länken och fylla i anmälan. Glöm inte att ange  Göteborg som din lokalförening.

Hitta rätt