Sexualundervisning för högstadie- eller gymnasieklass

Publicerad 2013-05-31 | Uppdaterad 2017-03-24

Som ett komplement till skolornas egen sexualundervisning erbjuder RFSU Göteborg lektionspass  till högstadie- och gymnasieklasser.

Kostnadsfri sexualundervisning från RFSU till högstadie- och gymnasieklasser våren 2017

 

Under veckorna 19-21 erbjuder RFSU Göteborg gratis sexulaundervisningspass med våra nyutexaminerade skolinformatörer, som en del av deras praktik!

SYFTET

Syfte med ett sexualundervisningspass är skapa rum för samtal, reflektion och informationsspridning om sex. Vårt baspass är ett komplement till skolans ordinarie sexualundervisning men kan inte användas som ett sätt att täcka alla kunskapsområden i läroplanen. Vi arbetar interaktivt med övningar som bjuder in till samtal, manar till reflektion, ger kunskap och skapar delaktighet.

OM PASSEN

Passen är 2h långa inkl paus och hanterar fyra huvudteman: ömsesidighet, lustanatomi, identitet/praktik och säkrare sex. Passen riktar sig till högstadie- och gymnasieklasser, i grupper om 15-20 elever. Större klasser än så delas helst i mindre grupper. Det är två informatörer som leder passen.

VARFÖR KOSTNADSFRITT?

Passen erbjuds gratis då de är att betrakta som praktiktillfällen för de informatörer som nyligen avslutat sin utbildning för att kunna leda sexualundervisning för RFSU. Ett pass från RFSU Göteborg kostar i andra fall 2000 kr. OBS! Detta erbjudande gäller endast för högstadie- och gymnasieklasser i Göteborgsområdet.

INTRESSEANMÄLAN

Skicka ett mail till undervisning.gbg@rfsu.se med rubriken “Kostnadsfri sexualundervisning” och ange:

Skolans namn och kontaktperson

Önskade datum helst under veckorna 19-21 - men ev även i aug/sep 2017.

Vilken eller vilka årskurser det gäller

BEKRÄFTELSE

Under utbildningen (som äger rum i slutet av april/början av maj) kommer önskade datum att presenteras för de blivande informatörerna. Först därefter har vi möjlighet att slutgiltigt bekräfta om vi kan besöka er på önskade tider. Om söktrycket är stort, är det heller inte säkert att vi kan ta alla uppdrag.

Kontakta oss

 

För bokning av sexualundervisning

Fyll onlineformuläret här!

 

För frågor om bokning: 

E-post: undervisning.gbg@rfsu.se

Tel: 031-708 79 98

 

För andra frågor  

Kontakta IdaSofia Bogren, samordnare för sexualundervisningen

Tel: 076-171 42 50
idasofia.bogren@rfsu.se


Information på lättare svenska inför besök från RFSU 


 

Sex utgångspunkter för vår sexualundervisning

Vi grundar vår sexualundervisning på RFSU:s tre friheter: friheten att vara, friheten att välja och friheten att njuta. Ingens frihet får bli en annans ofrihet. 

Vi utgår ifrån ett positivt, bejakande och lustfyllt perspektiv på sexualitet. 

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. 

Vi pratar om sex på en allmän nivå och tar inte upp egna erfarenheter under passet, varken skolinformatörernas eller elevernas. 

Vi utformar våra pass utifrån elevernas delaktighet och vi ger konkreta svar på deras frågor. 

Vi har alltid fokus på respekt, ömsesidighet och samtycke. 
 

Hitta rätt