Vill du bli skolinformatör?

Publicerad 2013-05-08 | Uppdaterad 2017-09-26

Anmälan till vårens utbildning är nu stängd. Håll utkik efter nästa utbildning som hålls våren 2018.

Leda samtal om sex

Som informatör träffar du unga, oftast i skolan, för att leda samtal om sex, kroppen, ömsesidighet, relationer, sexualitet och säkrare sex. Ni är för det mesta två informatörer som jobbar tillsammans. Vi möter eleverna i helklass eller i mindre grupper. Genom samtalet förmedlar vi viktiga kunskaper, t ex om rättigheter och ömsesidighet. Vi tror på allas rätt till kunskap för att kunna fatta beslut om sig själv och sin kropp.

Informatör är ett ideellt uppdrag i RFSU, men ett visst arvode utgår. Efter utbildning och godkänd praktik är arvodet 600 kr per pass inklusive förberedelsetid.

Är du intresserad av att hålla i sexualundervisning på lättare svenska? RFSU Göteborg arbetar mycket med sexualundervisning för personer som är nyanlända i Sverige, på gymnasiet och i hvb-verksamheter. Efter att du har gått en skolinformatörsutbildning hos oss ges du möjlighet att söka till en fortbildning för att lära dig hålla i sexualundervisning på ett mer tillgängligt språk. Är du intresserad av detta behöver du alltså först söka till denna skolinformatörsutbildning.

Vem kan bli informatör?

  • Du ska ha möjlighet att gå vår informatörsutbildning och sedan ta uppdrag dagtid 
  • Du ska vara intresserad av att leda grupper och arbeta med unga.
  • Du måste vara 18 år eller äldre.
  • Du måste vara medlem i RFSU och dela vår syn på sexualitet och samhälle. www.rfsu.se/medlem.

Meriterande är erfarenheter av ledarskap i klassrum, ungdomsföreningar eller liknande, såväl som språkkunskaper i arabiska, pashto eller annat vanligt språk bland nyanlända i Sverige. Meriterande är också migrationserfarenhet eller erfarenheter av att rasifieras.

Informatörsutbildningen

Under utbildningen får du lära dig om:

  • Ömsesidighet, kroppen, säkrare sex, lust och kåthet mm.
  • Att leda samtal om sexualitet med hjälp av olika metoder och övningar.
  • Att göra undervisningen inkluderande för eleverna oavsett sexualitet, etnicitet, könsidentitet, hudfärg, förkunskaper och erfarenheter.
  • Grundläggande pedagogik
  • RFSU Göteborgs informatörsverksamhet, RFSU som organisation och RFSU:s syn på sexualitet.

I utbildningen ingår också praktik. Du kommer göra tre pass, tillsammans med en annan informatör. När du gjort dem och blivit godkänd, kan du börja göra arvoderade uppdrag för RFSU.

Anmälan

Anmälan till vårens utbildning är nu stängd. Håll utkik efter kommande utbildningstillfällen!


Mer från Sexualundervisning

 

Sexualundervisning för högstadie- eller gymnasieklass

Som ett komplement till skolornas egen sexualundervisning erbjuder RFSU Göteborg lektionspass  till högstadie- och gymnasieklasser.

 

Sexualundervisning med särskilt fokus på hiv och säkrare sex

Två specialutbildade informatörer träffar ungdomar på skolor för att leda samtal och övningar om sexualitet med fokus på hiv ur både ett socialt och...

 

Sexualundervisning på lättare svenska för språkintroduktionsklass

Som ett komplement till skolornas egen sexualundervisning erbjuder RFSU Göteborg lektionspass på lättare svenska i gymnasiets...

 

Sexualundervisning på lättare svenska för HVB-verksamheter

Som en del i verksamheten Sexualundervisning på lättare svenska pågår ett metodutvecklingsprojekt, där RFSU Göteborg utvecklar metoder för...

 

Sexualundervisning för fritidsgård

RFSU Göteborg utgår från materialet När ska vi snacka sex och relationer när vi möter ungdomar för samtal och sexualupplysning på fritidsgårdar...

 

Vill du bli skolinformatör?

Anmälan till vårens utbildning är nu stängd. Håll utkik efter nästa utbildning som hålls våren 2018.

Planera din undervisning

Ett stöd för lärare och andra som arbetar med sex och samlevnad. Här hittar du metoder, tips på material och kan läsa om hur andra skolor och lärare gör. Här får du hjälp med att planera undervisningen, hitta elevfrågor, ladda ner rapporter och ta del av forskning på området.

Sex och samlevnad i skolan
 

Kontakta oss

 

För bokning av sexualundervisning

Fyll onlineformuläret här!

 

För frågor om bokning: 

E-post: undervisning.gbg@rfsu.se

Tel: 031-708 79 98

 

För andra frågor  

Kontakta IdaSofia Bogren, samordnare för sexualundervisningen

Tel: 076-171 42 50
idasofia.bogren@rfsu.se


Information på lättare svenska inför besök från RFSU 


 

Sex utgångspunkter för vår sexualundervisning

Vi grundar vår sexualundervisning på RFSU:s tre friheter: friheten att vara, friheten att välja och friheten att njuta. Ingens frihet får bli en annans ofrihet. 

Vi utgår ifrån ett positivt, bejakande och lustfyllt perspektiv på sexualitet. 

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. 

Vi pratar om sex på en allmän nivå och tar inte upp egna erfarenheter under passet, varken skolinformatörernas eller elevernas. 

Vi utformar våra pass utifrån elevernas delaktighet och vi ger konkreta svar på deras frågor. 

Vi har alltid fokus på respekt, ömsesidighet och samtycke. 
 

Hitta rätt