Vad vi vill förmedla genom våra utbildningar

Publicerad 2012-07-18 | Uppdaterad 2014-02-10

RFSU Göteborg strävar efter att låta ett sexualpositivt och normkritiskt perspektiv genomsyra hela utbildningsverksamheten.

Att ha ett sexualpositivt perspektiv innebär att ha ett lustfyllt, bejakande och öppet förhållningssätt till sexualitet och samlevnad. Vår utbildningsverksamhet utgår från RFSU:s tre friheter som står för en sådan bejakande syn på sexualitet: frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta.

Friheterna begränsas tyvärr ofta av oskrivna regler, föreställningar och värderingar om vad som rätt och fel, normalt och onormalt, naturligt och onaturligt. Dessa normer hänger även ihop med en mängd föreställningar om exempelvis funktionsförmåga, kön, etnicitet, klass, hudfärg, ålder och religion. I arbetet för de tre friheterna behöver vi därför jobba normkritiskt. Med detta menar vi att vi har som ambition att synliggöra och reflektera över rådande normer och att konstruktivt ifrågasätta och problematisera ojämlika och diskriminerande normer. Sexualpositiv normkritik innebär för oss även att visa på alternativ genom att genomgående och på ett positivt sätt synliggöra handlingar, relationer, känslor och identiteter som bryter mot ojämlika och orättfärdiga normer.

Läs mer om våra utbildningar genom att klicka på länkarna nedan.

Bli medlem!

För att bli medlem i RFSU Göteborg behöver du bara klicka på länken och fylla i anmälan. Glöm inte att ange  Göteborg som din lokalförening. 

Behöver du testa dig?

Hitta rätt