Välkommen till RFSU Halland

Publicerad 2013-08-30 | Uppdaterad 2017-04-10

Välkommen till RFSU Halland! Vi är den lokalförening inom RFSU som verkar i Hallands län, med vår bas i Halmstad. RFSU är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden, ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik i Sverige såväl som internationellt.

Bild på Nissan och Halmstad slott

Att vara med i RFSU innebär att vara med och göra skillnad. Allt fler väljer att bli medlemmar och Du är en del av detta. Genom att vara medlem stöttar Du vårt arbete för alla människors frihet att vara, välja och njuta – alla människors rätt att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet samt rätten till preventivmedel, sexual-undervisning och abort.

RFSU Halland bildades i juni 2013. Vi är den lokalförening inom Riksförbundet för sexuell upplysning som verkar i Hallands län, med utgångspunkt i Halmstad. Sedan uppstarten har vi bildat aktivitetsgrupper inom HBTQ och internationella frågor. Politisk påverkan står också på agendan, vi jobbar aktivt för en förbättrad preventivmedelssubvention samt för ett HBTQ-vänligare Halland.

 

Styrelsen vill att RFSU Halland skall vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor och efter sitt eget intresse. Vi välkomnar såväl fler aktiva som stödjande medlemmar.

Aktivera dig!

Manifestation på World Aids Day, Studiecirkel om mödradödlighet? Insamling i samband med musikhjälpen? Har du idéer eller vill hjälpa till vid våra aktiviteter?

Läs mer
 

Kontakta oss!

För att komma i kontakt med RFSU Halland maila:

halland@rfsu.se


Ordförande: Charlotte Drugge

Vice ordförande: Carina Edhager

Sekreterare: Susanne Sela

Kassör: Linda Bjerman

Ledamot: Amanda Johansson

Ledamot: Lisa Perby

Ledamot: Isabelle Svensson

Suppleant: Emil Bris

 

Valberedning: Nejla Arica

 

För att komma i kontakt med personerna i styrelsen använd mallen förnamn.efternamn@rfsu.se

 

Följ oss på Facebook!

Hitta rätt