Sverigebarometern 2013: Hur bra är Halland på sex, vård och hälsa?

Publicerad 2013-11-25 | Uppdaterad 2013-12-20

Pressmeddelande 2013-11-11

Kommentera | 0 kommentarer

Idag släpper RFSU Sverigebarometern 2013 och RFSU kan än en gång visa en tydlig bild av hur vården skiljer sig åt beroende på var i landet du bor. Halland tar ett steg framåt gällande preventivmedelssubventionen och det är bra.

Vissa förbättringar har skett sedan 2012, men fortfarande skiljer sig vård och tillgång över landet. Frågan om vilken vård du har tillgång till är fortsatt en fråga om bostadsort. Det är inte heller sällan kopplat till privatekonomin. Så ska det inte vara tycker RFSU.

Regionstyrelsen föreslår att Region Halland från och med den 1 januari 2014 ansluter sig till Sveriges kommuner och landsting, SKL:s, nationella rekommendation om subventionerade preventivmedel upp till 25 år – för närvarande upp till 19 år i Halland. Det är ett steg framåt och innebär förbättringar men urvalet kommer dock fortfarande vara begränsat till de preparat som ingår i Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets förmånssystem. Ett fåtal p-piller, p-spruta, p-stav och spiral subventioneras och kostnaden blir max 100 kr per år. 

RFSU anser att tillgång till säkrare preventivmedel är en rättighet. Det ska vara gratis upp till 25 år och tillhandahållas på lika villkor i hela landet. RFSU vill se att ett brett urval av olika preparat och metoder subventioneras för unga. Att olika preventivmedel fungerar olika bra för olika kvinnor är varken nytt eller okänt. Utvecklingen av fler preventivmedel för killar måste också ta fart.

- Har man råd att betala drygt 100 kr i månaden finns ett stort urval att hitta det som passar bäst med så få biverkningar som möjligt. Alla har dock inte råd vilket leder till ökad risk att stå utan skydd mot oönskade graviditeter. Därför blir villkoren fortsatt ojämlika för unga i Halland och i övriga landet, säger Charlotte Drugge, barnmorska och ordförande i RFSU Halland.

I Norrbotten erbjuds ett brett urval av preventivmedel gratis för unga upp till 25 år och aborterna har sjunkit med 7 procent i åldersgruppen 18-26 år. RFSU hoppas att fler landsting tar frågan om ungas rätt till likvärdig och jämlik sexuell hälsa på allvar. Med tydliga prioriteringar kan Sverige bli världsledande gällande sexuell och reproduktiv hälsa.

För information och kontakt:
Charlotte Drugge, ordförande RFSU Halland
Tel: 0768-991465
Mail: charlotte.drugge@rfsu.se

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från RFSU Halland

Aktivera dig!

Manifestation på World Aids Day, Studiecirkel om mödradödlighet? Insamling i samband med musikhjälpen? Har du idéer eller vill hjälpa till vid våra aktiviteter?

Läs mer
 

Kontakta oss!

För att komma i kontakt med RFSU Halland maila:

halland@rfsu.se


Ordförande: Charlotte Drugge

Vice ordförande: Carina Edhager

Sekreterare: Susanne Sela

Kassör: Linda Bjerman

Ledamot: Amanda Johansson

Ledamot: Lisa Perby

Ledamot: Isabelle Svensson

Suppleant: Emil Bris

 

Valberedning: Nejla Arica

 

För att komma i kontakt med personerna i styrelsen använd mallen förnamn.efternamn@rfsu.se

 

Följ oss på Facebook!

Hitta rätt