Lokalföreningen RFSU Malmö

Publicerad 2009-12-13 | Uppdaterad 2016-11-16

RFSU-medlemmar sitter

RFSU Malmös lokalförening arbetar ideellt. Vår vision är ett fördomsfritt samhälle, där den sexuella mångfalden och de sexuella möjligheterna får komma till uttryck, och där alla kan känna sig trygga i sin sexualitet. Vår vision och verksamhet präglas av de tre friheterna RFSU arbetar för och med:

  • Friheten att vara.
  • Friheten att välja.
  • Friheten att njuta.

Medlemskap

Våra medlemmar är från 18 år och uppåt, lekmän och proffs, aktiva så väl som stödjande medlemmar. Det som är gemensamt för medlemmarna är intresset för den sexualpolitiska utvecklingen i Skåne, i Sverige, i Europa och i Världen. Alla medlemmar får information om aktiviteter som arrangeras av lokalföreningen, samt RFSU:s medlemstidning Ottar som utkommer med fyra nummer per år. Alla medlemmar erbjuds att delta i alla våra aktiviteter och utbildningar. Bli medlem här!

Engagera dig!

Alla RFSU-medlemmar är fria att engagera sig i befintlig verksamhet och även komma med egna idéer till projekt som kan genomföras inom ramen för RFSU:s arbete. Det finns alltid plats och möjlighet för dig som vill engagera dig i RFSU Malmö! Läs mer under rubriken Engagera dig!

Mer från RFSU nära dig

Kontakta oss

Lokalföreningen RFSU Malmö
Besöks- och postadress
Södra Förstadsgatan 66
214 20 Malmö
E-post: malmo@rfsu.se


Kompetenscenter Sexualitet
Besöks- och postadress

Södra Förstadsgatan 66
214 20 Malmö
Skype: "RFSU Malmö"

E-post:

radgivning.malmo@rfsu.se

utbildning.malmo@rfsu.se
Tel: 040-30 57 00

 

Telefonrådgivning

Måndagar kl. 13-15

Tel: 040-305600

 

Sex för Alla
Besöks- och postadress

Södra Förstadsgatan 66
214 20 Malmö
Telefon: 040-30 57 00
Epost: sexforalla@rfsu.se

 

Köp RFSU Malmös antologi!

Nu finns möjlighet att köpa antologin - Inkludera sexualitet! Berättelser om att göra skillnad!

 

Tio yrkesverksamma skildrar sina sätt att möta människans sexualitet,relationer o sexuella hälsa.

 

Du beställer genom att skriva till utbildning.malmo(a)rfsu.se.

Antologin kostar 150kr och pengarna sätter du in på bg 5889-7364 och skriver i meddelanderaden: avser Antologi

 

Kalendarium

    Hitta rätt