Kompetenscenter Sexualitet

Publicerad 2009-12-13 | Uppdaterad 2016-11-16

RFSU Malmös Kompetenscenter Sexualitet är en professionell verksamhet i Skåne med särskild spetskompetens inom sexologi. Vi erbjuder rådgivning och information rörande sexualitet, säkrare sex och sexologi, samt utbildningar och konsultationer gentemot yrkesverksamma inom människovårdande yrken. Vår grundkompetens är socionomexamen resp. examen i folkhälsovetenskap, och två av oss är auktoriserade sexualrådgivare (NACS).

Vår ideologi utgår kortfattat ifrån att alla människor har en sexualitet, i grunden en positiv och hälsofrämjande aspekt av att vara människa. Vi sätter därför sexualiteten i centrum och informerar, upplyser samt för en dialog om bland annat säkrare sex, samlevnad och sexualitet sett ur ett brett perspektiv. Du kan läsa mer om vår pågående verksamhet här.

Bor du i Skåne och har frågor om sexualitet eller behov av rådgivning och information - oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell identitet, hiv-status eller sexuell praktik - hör av dig! Eller möter du i ditt professionella arbete frågor om sexualitet och önskar utbildning eller konsultation - kontakta oss!

Fråga oss om sex
 

Vår rådgivningsverksamhet

Vi erbjuder samtal, rådgivning och handledning

Vi utbildar er
 

Utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder specialdesignade utbildningar kring sexualitet för yrkesverksamma och organisationer.

Vi pratar med de unga
 

Sexualundervisning

Vi tillhandahåller utbildningar och handledning till pedagoger och personalgrupper som möter elever, ungdomar och unga vuxna.

 

Rapporter

I vårt arbete producerar vi med jämna mellan rum rapporter på delar av verksamheten i Malmö. Här nedan finner du våra senaste alster.

Vill du ta del av våra rapporter & skrifter?

RFSU Malmös Kompetenscenter Sexualitet har producerat flera rapporter och skrifter. Klicka här så kommer du direkt till samlingen!

Hitta rätt