Rapporter och Dokumentation

Publicerad 2011-10-11 | Uppdaterad 2017-09-19

I vårt arbete producerar vi med jämna mellan rum rapporter på delar av verksamheten i Malmö. Här nedan finner du våra senaste alster.

 

Rapport: SFI och SRHR i Skåne kartläggning

Nu släpper RFSU Malmö KCS rapporten SFI och SRHR i Skåne som är en kartläggning om hur SFI-verksamheter i Skåne tar upp SRHR i sin...

bild på en flygplats och en strand
 

Studie: säsongsarbete och sexuell hälsa

Denna studie genomfördes inom ramen för RFSU Malmös hiv/STI-preventiva arbete samt sexologiprogrammet vid Malmö Högskola.

bild på personer som pratar om sex
 

Dundermycket sexualundervisning

Många års erfarenhet visar att sexualundervisning har otroligt skiftande karaktär, med eldsjälar som driver fina program för en del elever.

bild på rapporten
 

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar

Jack Lukkerz, socionom och auktoriserad sexualrådgivare på RFSU-Gruppen Malmö har under 2010 arbetat i ett projekt om sexualitet och intellektuella...

 

Sexualiteter i ett Öresundsperspektiv

För alla oss som bor och lever i Skåne har Danmark alltid varit där för oss. Vare sig det handlat om shopping, kultur eller party och härliga möten...

Rapportens omslag
 

Rapport: Äldre och sexualitet

Denna rapport beskriver erfarenheterna av ett projekt om sexualitet riktat till äldre, och personer som arbetar med äldre. Projektet genomfördes med...

 

Seminarierapport: Unga vuxna

Hur definieras gruppen unga vuxna? Hur är deras sexuella hälsa? Vem, vad och när möter hälso- och sjukvård samt förebyggande arbete dem och deras...

bild på två personer som står närar varandra
 

Sexualitet och socialt behandlingsarbete

Personer som befinner sig på behandlingshem har under många år betraktats som en grupp med behov av hiv- och stiprevention. Inom gruppen finns såväl...

en bild på rapporten
 

Rapport: Kan vi prata sex idag…?

Projektet ”Sex, nätet och känslor” har under några år mött och utbildat personal inom LSS – verksamhet och erfarenheterna från detta projekt utgör...

bild på rapportens framsida
 

Eldsjälar och unga som hamnat mellan stolarna

Eldsjälar och unga som hamnat mellan stolarnaI rapporten får vi ta del av intervjuer med yrkesverksammas erfarenheter av de unga och unga vuxna som...

Vill du ta del av våra rapporter & skrifter?

RFSU Malmös Kompetenscenter Sexualitet har producerat flera rapporter och skrifter. Klicka här så kommer du direkt till samlingen!

Hitta rätt