Bli informatör för RFSU Stockholm!

Publicerad 2014-10-01 | Uppdaterad 2017-08-30

Alla unga har rätt att veta hur kroppen fungerar, vad som kan vara skönt, att alla har rätt att säga ja det till det de vill och nej till det de inte vill. Vi träffar ungdomar för att prata om sex - om kroppen, normer och rättigheter. Vi kämpar för allas rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, och nu behöver vi dig! Vill du vara med?

Bild på en person som står i ett klassrum

Anmälan är nu stängd, tack till alla som sökte!

Uppdrag som informatör hos RFSU Stockholm 

Det är kul att få berätta vad alla har rätt att veta, och det är kul att få vara med och stärka unga! Som informatör hos oss träffar du ungdomar i åldern 13-20 i skolan för att prata om sexualitet, känslor och kroppen och om samtycke, normer och rättigheter. Du förmedlar fakta och leder diskussioner där ungdomarna själva får reflektera och diskutera kring dessa ämnen. Vi tror på människors rätt till kunskap. Den som har kunskap kan fatta medvetna beslut! 

Läs mer om uppdragen nedan och ansök senast den 29 augusti! 

Om RFSU 

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation. Vi jobbar bland annat med att träffa ungdomar och prata om sex, kroppen och relationer. Vi står för att sex ska vara något positivt, och för alla människors rätt att vara den de är och älska vem de vill. Alla kan bli medlemmar i RFSU. Klicka här om du vill läsa mer om RFSU Stockholm. 

Om RFSU-informatörer 

RFSU Stockholms informatörer träffar ungdomar i åldern 13-20 år i skolan för att prata om känslor, sexualitet och kroppen och om samtycke, normer och rättigheter. Informationspassen sker i mindre grupper under 90 minuter. Många unga har frågor om sex och tycker att det är kul att träffa oss! Som informatör får du vara med och upplysa och peppa dem genom att förmedla fakta samt leda diskussioner och övningar. Som informatör har du också möjlighet att gå vidare inom andra projekt på RFSU Stockholm. Bland annat har vi projekt på lättare svenska för att nå nyanlända unga i skolan och på HVB-hem och projekt som fokuserar specifikt på ömsesidighet och samtycke. För att bli informatör behöver du först gå vår informatörsutbildning. 

I uppdraget som informatör ingår att: 

1. Stärka ungdomar
Du ska förmedla att alla har rätt att vara den de är, älska vem de vill och att alla har rätt till sin egen kropp. Det gör du genom att prata med ungdomar om de förväntningar och oskrivna regler (det vill säga normer) som finns i samhället och som kan begränsa människor. Du ska hjälpa ungdomarna att själva tänka och diskutera kring normer och ämnen såsom kropp, sex och identitet, samt kring hur man kan veta vad en själv och andra vill. 

2. Fungera som samtalsledare
Du kommer att prata om sex och relationer inför folk, främst unga i högstadiet och gymnasiet och i första hand på skolan. Du ska förmedla kunskap och leda diskussioner. Du ska skapa ett gott samtalsklimat och ta ansvar för gruppen och det som sägs och händer i rummet. 

3. Hålla sig uppdaterad på ny information och kunskap
Förutom informatörsutbildningen ska du också ta ansvar för att ta till dig ny kunskap och nya metoder och uppdatera dina informationspass utifrån dessa. All utbildning och material får du av oss. 

För att få bli informatör behöver du: 

• Dela våra värderingar och riktlinjer
För att kunna vara informatör hos RFSU måste du dela våra grundläggande värderingar och följa våra riktlinjer. Värderingarna handlar framför allt om alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, ålder, ras/etnicitet, religion eller annan trosuppfattning samt funktion. Läs en sammanfattning av våra värderingar här och våra riktlinjer för att arbeta som informatör här.  

• Bo i Stockholm eller nära Stockholm
Eftersom att både utbildningen och informatörsuppdragen är i Stockholm så behöver du vara bosatt i Stockholmsområdet för att kunna bli informatör hos oss. 

 • Kunna förmedla kunskap och leda diskussioner på svenska
Eftersom informatörsuppdragen oftast är på svenska behöver du kunna prata svenska. För att kunna ta till dig utbildningen behöver du kunna förstå och läsa svenska. Uppdraget kräver däremot inte att du måste kunna skriva svenska bra. 

 • Vara mellan 20 och 30 år gammal 

 • Gå informatörsutbildningen
För att bli informatör måste du ha blivit utbildad av oss. Du måste vara med på alla utbildningstillfällen som äger rum under en kväll och sex stycken heldagar – kväll den 6 september och heldagar den 22-24 september och den 6-8 oktober. Du förväntas utöver utbildningen att närvara vid vissa obligatoriska träffar och fortbildningar under året – datum för dessa får du i god tid innan. 

• Kunna ta minst 3 uppdrag per termin det närmsta året 

 Det är meriterande om du: 

• Har möjlighet att ta flera uppdrag dagtid och till ett långsiktigt engagemang
Hur många pass en informatör kan ta beror på hur mycket bokningar vi har, vilket varierar. De senaste åren har vi upplevt en ökad efterfrågan på informatörer, och värdesätter därför personer som har tid att ta fler uppdrag om det behövs, samt har möjlighet till att engagera sig under en längre tid. 

• Har tidigare erfarenhet av att leda grupper, speciellt grupper med unga
Du kommer att hålla i pass där du på egen hand leder grupper med unga. Därför värdesätter vi om du har gjort liknande saker innan. 

Observera att det inte är ett krav att du kan ta flera uppdrag dagtid eller har tidigare erfarenhet av att leda grupper. Däremot kommer det att vara utslagsgivande om vi har ett stort antal sökande och måste göra ett urval. 

Om informatörsutbildningen 

För att bli informatör behöver du först gå en utbildning. Den är på ca 50 timmar och ges under sex dagar i slutet av september och början oktober 2017. Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar om tonårssexualitet, genus, sexuellt handlingsutrymme och anatomi samt olika praktiska metod- och pedagogikövningar. 

Du behöver inte ha några förkunskaper i de här ämnena utan du kommer att få all kunskap som du behöver under utbildningen. Du får inte betalt för att delta på utbildningen men du får lunch och fika under kurstillfällena. 

Villkor för uppdraget 

Lön: att vara informatör är framförallt ett ideellt uppdrag, mer ett engagemang än ett jobb. Du får betalt för själva informationspassen men inte för utbildning, fortbildning eller förberedelser inför ett pass. För ett standardpass får du 500 kr. 

Omfattning: hur många uppdrag du kan ta varierar under året. Ibland kan du få flera uppdrag på en månad och ibland har vi inga bokningar alls (till exempel under sommaren). Du behöver kunna ta minst tre uppdrag per termin det närmsta året.  

Hur anmäler du dig? 

Du söker uppdraget som informatör genom att följa länken nedanför och fylla i vår enkät. Du kommer att få svara på frågor som handlar om våra krav och meriterande uppgifter, samt om varför du vill bli informatör. Om du uppfyller våra krav så får du fylla i dina kontaktuppgifter. Alla som uppfyller kraven kan alltså söka en plats på utbildningen. Utbildningen har ett begränsat antal platser, därför kommer ansökan att stängas när 50 personer har anmält sig (eller senast den 29 augusti). Därefter görs ett urval baserat på krav och meriterande uppgifter. Senast den 1 september kommer du att få veta om du har kommit med eller inte.  

Fyll i enkäten här för att ansöka.

Vid tidigare utbildningar har vi haft en underrepresentation av cismän samt av personer med erfarenhet av rasifiering och erfarenhet av migration. Det är viktigt för oss att spegla de ungdomar vi möter i klassrummet och vi ser därför gärna sökande med dessa identiteter/erfarenheter.  

De som blir antagna kommer att bjudas in till en informationskväll den 6 september. Då pratar vi mer om utbildningen och vad som förväntas av en person som blir informatör.

De som anmält sig men inte erbjudits en plats kommer att hamna på en reservlista. Dessa kan få en chans att gå utbildningen om någon av de som antagits hoppar av eller får förhinder. 

 Har du några frågor? Hör gärna av dig till malin.lorensson@rfsu.se 

 

Om informatör inte är något för dig finns många andra sätt att engagera sig i RFSU Stockholm. Du kan läsa mer om vad vi gör och hur du kan hjälpa till här.
Har du frågor om våra andra aktiviteter så tveka inte att kontakta vår medlemsansvariga: Stina Strömberg-Lundin, stockholm@rfsu.se

Uppdrag som informatör hos RFSU Stockholm

Det är kul att få berätta vad alla har rätt att veta, och det är kul att få vara med och stärka unga! Som informatör hos oss träffar du ungdomar i åldern 13-20 i skolan för att prata om sexualitet, känslor och kroppen och om samtycke, normer och rättigheter. Du förmedlar fakta och leder diskussioner där ungdomarna själva får reflektera och diskutera kring dessa ämnen. Vi tror på människors rätt till kunskap. Den som har kunskap kan fatta medvetna beslut!

 

Läs mer om uppdragen nedan och ansök senast den 29 augusti!

 

Om RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation. Vi jobbar bland annat med att träffa ungdomar och prata om sex, kroppen och relationer. Vi står för att sex ska vara något positivt, och för alla människors rätt att vara den de är och älska vem de vill. Alla kan bli medlemmar i RFSU. Klicka här om du vill läsa mer om RFSU.

 

Om RFSU-informatörer

RFSU Stockholms informatörer träffar ungdomar i åldern 13-20 år i skolan för att prata om känslor, sexualitet och kroppen och om samtycke, normer och rättigheter. Informationspassen sker i mindre grupper under 90 minuter. Många unga har frågor om sex och tycker att det är kul att träffa oss! Som informatör får du vara med och upplysa och peppa dem genom att förmedla fakta samt leda diskussioner och övningar. Som informatör har du också möjlighet att gå vidare inom andra projekt på RFSU Stockholm. Bland annat har vi projekt på lättare svenska för att nå nyanlända unga i skolan och på HVB-hem och projekt som fokuserar specifikt på ömsesidighet och samtycke. För att bli informatör behöver du först gå vår informatörsutbildning. Vid tidigare utbildningar har vi haft en underrepresentation av personer som identifierar sig som killar/män samt av personer med erfarenhet av rasifiering och/eller migration. Vi ser därför gärna sökande från dessa grupper.  Fråga Noah

I uppdraget som informatör ingår att:

1.       Stärka ungdomar
Du ska förmedla att alla har rätt att vara den de är, älska vem de vill och att alla har rätt till sin egen kropp. Det gör du genom att prata med ungdomar om de förväntningar och oskrivna regler (det vill säga normer) som finns i samhället och som kan begränsa människor. Du ska hjälpa ungdomarna att själva tänka och diskutera kring normer och ämnen såsom kropp, sex och identitet, samt kring hur man kan veta vad en själv och andra vill.

2.       Fungera som samtalsledare
Du kommer att prata om sex och relationer inför folk, främst unga i högstadiet och gymnasiet och i första hand på skolan. Du ska förmedla kunskap och leda diskussioner. Du ska skapa ett gott samtalsklimat och ta ansvar för gruppen och det som sägs och händer i rummet.

3.       Hålla sig uppdaterad på ny information och kunskap
Förutom informatörsutbildningen ska du också ta ansvar för att ta till dig ny kunskap och nya metoder och uppdatera dina informationspass utifrån dessa. All utbildning och material får du av oss.

 

 

För att få bli informatör behöver du:

·         Dela våra värderingar och riktlinjer
För att kunna vara informatör hos RFSU måste du dela våra grundläggande värderingar och följa våra riktlinjer. 
Värderingarna handlar framför allt om alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, ålder, ras/etnicitet, religion eller annan trosuppfattning samt funktion.
Läs en sammanfattning av våra värderingar 
här och våra riktlinjer för att arbeta som informatör här.

 

·         Bo i Stockholm eller nära Stockholm
Eftersom att både utbildningen och informatörsuppdragen är i Stockholm så behöver du vara bosatt i Stockholmsområdet för att kunna bli informatör hos oss.

 

·         Kunna förmedla kunskap och leda diskussioner på svenska
Eftersom informatörsuppdragen oftast är på svenska behöver du kunna prata svenska. För att kunna ta till dig utbildningen behöver du kunna förstå och läsa svenska. Uppdraget kräver däremot inte att du måste kunna skriva svenska bra. 

 

·         Vara mellan 20 och 30 år gammal

 

·         Gå informatörsutbildningen 
För att bli informatör måste du ha blivit utbildad av oss. Du måste vara med på alla utbildningstillfällen som äger rum under en kväll och sex stycken heldagar – kväll den 6 september och heldagar den 22-24 september och den 6-8 oktober. Du förväntas utöver utbildningen att närvara vid vissa obligatoriska träffar och fortbildningar under året – datum för dessa får du i god tid innan.

 

·         Kunna ta minst 3 uppdrag per termin det närmsta året

 

 

 

Det är meriterande om du:

·         Har möjlighet att ta flera uppdrag dagtid och till ett långsiktigt engagemang

Hur många pass en informatör kan ta beror på hur mycket bokningar vi har, vilket varierar. De senaste åren har vi upplevt en ökad efterfrågan på informatörer, och värdesätter därför personer som har tid att ta fler uppdrag om det behövs, samt har möjlighet till att engagera sig under en längre tid.

·         Har tidigare erfarenhet av att leda grupper, speciellt grupper med unga

Du kommer att hålla i pass där du på egen hand leder grupper med unga. Därför värdesätter vi om du har gjort liknande saker innan.

Observera att det inte är ett krav att du kan ta flera uppdrag dagtid eller har tidigare erfarenhet av att leda grupper. Däremot kommer det att vara utslagsgivande om vi har ett stort antal sökande och måste göra ett urval.

 

Om informatörsutbildningen

För att bli informatör behöver du först gå en utbildning. Den är på ca 50 timmar och ges under sex dagar i slutet av september och början oktober 2017.  Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar om tonårssexualitet, genus, sexuellt handlingsutrymme och anatomi samt olika praktiska metod- och pedagogikövningar.

Du behöver inte ha några förkunskaper i de här ämnena utan du kommer att få all kunskap som du behöver under utbildningen. Du får inte betalt för att delta på utbildningen men du får lunch och fika under kurstillfällena.

Villkor för uppdraget

Lön: att vara informatör är framförallt ett ideellt uppdrag, mer ett engagemang än ett jobb. Du får betalt för själva informationspassen men inte för utbildning, fortbildning eller förberedelser inför ett pass. För ett standardpass får du 500 kr.

Omfattning: hur många uppdrag du kan ta varierar under året. Ibland kan du få flera uppdrag på en månad och ibland har vi inga bokningar alls (till exempel under sommaren).  Du behöver kunna ta minst tre uppdrag per termin det närmsta året.

 

Hur anmäler du dig?

Du söker uppdraget som informatör genom att följa länken nedanför och fylla i vår enkät. Du kommer att få svara på frågor som handlar om våra krav och meriterande uppgifter, samt om varför du vill bli informatör.  Om du uppfyller våra krav så får du fylla i dina kontaktuppgifter. Alla som uppfyller kraven kan alltså söka en plats på utbildningen. Utbildningen har ett begränsat antal platser, därför kommer ansökan att stängas när 50 personer har anmält sig (eller senast den 29 augusti). Därefter görs ett urval baserat på krav och meriterande uppgifter. Senast den 1 september kommer du att få veta om du har kommit med eller inte.

 

Fyll i enkäten här för att anmäla dig. (ev gör ännu tydligare länk)

 

De som blir antagna kommer att bjudas in till en informationskväll den 6 september. Då pratar vi mer om utbildningen och vad som förväntas av en person som blir informatör.

 

De som anmält sig men inte erbjudits en plats kommer att hamna på en reservlista. Dessa kan få en chans att gå utbildningen om någon av de som antagits hoppar av eller får förhinder.

 

Har du några frågor? Hör gärna av dig till malin.lorensson@rfsu.se

 

Om informatör inte är något för dig finns många andra sätt att engagera sig i RFSU Stockholm. Du kan läsa mer om vad vi gör och hur du kan hjälpa till här.

Har du frågor om våra andra aktiviteter så tveka inte att kontakta vår medlemsansvariga: Stina Strömberg-Lundin, stockholm@rfsu.se

Mer från RFSU Stockholm

 

RFSU Stockholms årsmöte 2018

Välkommen på årsmötet 2018! Kom och var med och påverka inriktningen på RFSU Stockholms verksamhet du också! Vi bjuder på mat och intressanta...

 

Nyhetsbrev 1/2018

Här kan du läsa RFSU Stockholms första nyhetsbrev för året!

 

Nyhetsbrev 8/2017

Här kan du ta del av 2017-års sista nyhetsbrev.

Vi svarar på ungas frågor

Om informatörsverksamheten

RFSU Stockholm erbjuder ett komplement till skolornas egen sex- och samlevnadsundervisning. Alla skolor i Stockholms län kan boka oss.

Läs mer
 
Informatör in action

Bli informatör!

Tycker du att det är viktigt och roligt att prata om sex? Vill du få chansen att stärka unga personer? RFSU Stockholm vill ha nya informatörer som vill leda ungdomsgrupper. Kanske är du en av dem? Ansök nu!

Läs mer
 

Bli medlem

 

Medlemmar håller om varandra

RFSU Stockholm kämpar för allas rätt till sin egen kropp och sexualitet. Bli medlem - stöd vårt arbete!

RFSU Stockholms kalendarium

  • 2019-04-11
    tom

Kontakta RFSU Stockholm

RFSU Stockholm arbetar inte med rådgivning och testning,  kontakta istället RFSU-kliniken på Medborgarplatsen: 08-692 07 84.

 

Öppettider RFSU Stockholm
Vardagar, måndag till fredag 9 – 17.

 

E-post
stockholm@rfsu.se eller fornamn.efternamn@rfsu.se

 

Facebook
facebook.com/RFSUSthlm

 

Telefon

Kansli: 08-692 07 07
Bokning och frågor om vår skolinformation:  08-692 07 60
Programansvarig för skolinformationsverksamheten:
08-692 07 56

Medlemsfrågor: 072-307 46 37
Colour of Love: 08-692 07 09

Verksamhetschef: 08-692 07 08


 

Adress
RFSU Stockholm
Alsnögatan 7
116 41 Stockholm

 

Press
För pressfrågor kring RFSU Stockholms arbete kontakta vår ordförande Balder Navier Sarmentero på mail: balder.sarmentero@rfsu.se

Kansliet
Läs om vilka som jobbar på kansliet.

 

Vår styrelse
E-post: stockholm@rfsu.se
Läs om styrelsen.

Hitta rätt